We Are Peace – een impuls van Christina von Dreien

We Are Peace

Het is een groot hartverlangen van Christina zich voor meer vrede op de wereld en voor de wereld in te zetten. Op basis hiervan heeft zij de impuls
‘We Are Peace’ ingesteld.

“Vrede is geen toestand die zomaar ontstaat
Vrede is een keuze die ieder individu zelf maakt en die

op die manier over alle landen wordt verspreid.

We willen allemaal vrede in en voor de wereld. Het is de hoogste tijd dat we beseffen dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de Aarde. Wij, de bewoners van deze wereld, zullen de verandering teweeg moeten brengen. Als we echt vrede willen, moeten we ons realiseren dat innerlijke vrede een voorwaarde is voor uiterlijke vrede.

Het is tijd dat we het geweld op Aarde met liefde tegemoet reden en vanuit ons hart leven. Onze harten zijn niets anders dan liefde die zich als waarheid uitspreekt, zich als mens belichaamt, als vreugde aanvoelt en als vrijheid leeft.

‘Omdat we mensen zijn, leren we wat het betekent
om met en door liefde te veranderen,
in waarheid te leven en in vrijheid te denken’.

Niet de politiek maar wij als wereldbevolking vormen de sleutel tot vrede. Op het moment dat de harten van een groep mensen in hetzelfde ritme kloppen en gericht zijn op vrede en het licht in de wereld, zal de poort naar vrede en vrijheid zich voor de gehele mensheid openen.

We beschikken over een vrije wil. Het is dus aan ons of we JA zeggen tegen vrede en vanuit vrede gaan leven of blijven hangen in twijfel. Als we JA zeggen en vanuit vrede gaan handelen, zij we begonnen met het veranderen van de wereld. Het is belangrijk dat we inzien dat elke handeling, hoe klein ook , invloed heeft. We zijn allemaal met elkaar verbonden in een wereldwijd energetisch mensheidsveld. Iedereen die thuis op fysiek niveau iets kleins voor de vrede doet, stuurt zijn handeling naar het wereldwijde mensheidsveld en voegt zo wereldwijd een vredesvonk aan het veld toe.

De sleutel tot de poort naar vrede en vrijheid voor de mensheid ligt in de gezamenlijke afstemming van onze harten. En de sleutel toe een gezamenlijke afstemming is tot uitdrukking brengen wat we in ons hart dragen. Hoe meer mensen hun hart volgen, hoe meer dit vermogen – deze informatie – het mensheidsveld zal binnenstormen. En hoe groter dit vermogen binnen het mensheidsveld is hoe gemakkelijker het voor de mensen wordt die we in de toekomst bij komen.

Ieder mens die vanuit zijn hart leeft, ontsteekt het vuur van de liefde en helpt zo mee aan het aansteken van de fakkels die nu nog gedoofd zijn, zodat iedereen de kans krijgt het vuur van liefde in zich te dragen en door de poort van vrede en vrijheid te gaan. Want de vrede buiten ons begint met de vrede in onszelf. Ieder mens wordt daarom uitgenodigd om zijn eigen hart in zijn leven te belichamen, om hier liefde, waarheid en vrijheid te verankeren, vrede te bewerkstelligen en het vuur van liefde te laten stralen.

Hierna vind je een aantal tips met behulp waarvan je je eigen trilling en dus ook de wereldwijde trilling kunt verhogen zodat er vrede in de wereld kan komen – zowel in het klein als in het groot!

 1. Zeg ja tegen het leven. Het is een eer om hier als mens te zijn.
 2. Zoek jouw waarheid moet buiten jezelf maar in jezelf.
 3. Besef dat elke vreedzame handeling, hoe klein ook, onderdeel wordt van een wereldwijd energetisch veld. Zo draag je direct bij aan de wereldvrede.
 4. Laat liefde in elke vorm toe in je leven, bijvoorbeeld in de vorm van dankbaarheid, vreugde, acceptatie, vergeving, eerlijkheid.
 5. Wees dankbaar en erken de waarde van elke seconde van het verleden en van het heden.
 6. Voel je hart en leef ernaar, volg de impuls van je hart. Je hart leidt je binnen de waarheid van het moment naar datgene wat voor jou nu precies goed is.
 7. Geef jezelf het recht om in contact te komen met de bron van de schepping.
 8. Ontmoet kinderen op ooghoogte.
 9. Stem niet af op onlichte daden.
 10. Wees je ervan bewust dat alle wat je uitzendt naar je terugkomt.
 11. Vergeef alle mensen die nu in je leven zijn of vroeger in je leven waren.
 12. Respecteer de vrije wil van al je medemensen, ongeacht hun nationaliteit of hoe ze eruitzien.
 13. Doe waar je plezier in beleeft en waar je blij van wordt. Houd van jezelf.
 14. Geef gehoor aan je roeping.
 15. Leef de verandering in jezelf en in je leven die je graag in de wereld wilt zien.
 16. Accepteer of verander een situatie die niet meet strookt met je goddelijke welzijn – of creëer een betere situatie.
 17. Heb respect voor de natuur en onderken haar schoonheid.
 18. Houd je verre van alle media die je naar beneden halen en houd je bezig met positieve dingen.
 19. Onderhoud contacten met mensen die je goeddoen.
 20. Luister naar je lichaam en wees je ervan bewust dat alle fysieke ziekten altijd een oorsprong in je mentale en/of emotionele leven hebben.
 21. Zodra je in je hart aanwezig bent, gaat je trilling omhoog. Meer hoef je niet te doen.
 22. Breng geen enkel levend weren schade toe, noch in gedachten, noch in woorden of daden.
 23. Liefde is de meest transformerende kracht ter wereld. Benut die kracht en treed elke vorm van geweld met liefde en compassie tegemoet.
 24. Jouw stem verander de wereld. Wij leven op de wereld en zijn er met elkaar verantwoordelijk voor.

www.christinavondreien.ch

 

 

 

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.