Hindoeïsme

De Veda’s

Hindoeïsme is een verzamelnaam voor levensbeschouwingen, filosofieën, godsdiensten en tradities die gebaseerd zijn op de leer van de Veda’s. Volgens de overlevering heeft de grote wijze Vyasa de Veda’s 5000 jaar geleden neergeschreven. De Vedische teksten gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals spirituele ontwikkeling, geneeskunde, landbouw, astrologie en leiderschap.
De belangrijkste overgeleverde werken zijn:

Mahabharata

De Mahabharata is een van de belangrijkste geschriften uit het hindoeïsme, het is duizenden jaren oud en beslaat duizenden bladzijden. Voor zover bekend is het de meest omvangrijke oude literaire schat die de mensheid heeft voortgebracht. Een Indiaas spreekwoord luidt: “Alles wat in de wereld bestaat, staat in de Mahabharata; wat er niet in de Mahabharata staat bestaat niet in de wereld.”
Dit heldendicht gaat over een heilige oorlog die wordt uitgevochten op de vlakte van Kurukshetra op het kruispunt van het einde van het bronzen tijdperk en het begin van het ijzeren of kali tijdperk. Men zegt dat het kali yuga begon bij de dood van Krishna op 17 februari 3102 v. Chr.  Het is de grote oorlog die in het oude India vele duizenden jaren geleden plaatsvond, met als doel: recht en orde te herstellen.
Het is de naam van de oorlog die gevoerd wordt tussen leden van één grote familie: de Kaurava’s tegen de Pandava’s. De Kaurava’s zijn het symbool voor het negatieve en de Pandava’s het symbool voor het positieve. Hiermee laat de Mahabharata zien dat goed en kwaad dicht bij elkaar staan. Ze zijn aan elkaar verbonden, net als één familie.
Voor de meeste mensen staat de Mahabharata symbool voor de innerlijke strijd die wij elke seconde in onszelf voeren inzake keuzes als wel of niet handelen.

Bhagavad Gita

De Bhagavad-gita bevat een samenvatting van de Vedische wijsheid. Als beide legers aan de vooravond van de strijd op het slagveld van Kurukshetra tegenover elkaar staan, vindt het beroemde gesprek plaats tussen Arjuna en Sri Krishna, de passage die bekend staat als de Bhagavad Gita (het Lied van de Heer). Hierin geeft Sri Krishna aan Arjuna de kennis van het Zelf. Het is in wezen een dialoog tussen Heer Krishna en Arjuna, vlak voordat er een verwoestende strijd losbarst. Arjuna wil zijn verplichtingen als krijger opgeven en besluit niet te vechten. Arjuna vraagt Krishna hierop over de betekenis van het leven en wat er gebeurt na de dood. Het gaat om het belang van kennis en onzelfzuchtig handelen.

Kali Yuga

De traditie zegt dat na de strijd die in de Mahabharata beschreven wordt, de overgang plaatsvond van het Bronzen tijdperk (Dvaparayuga) naar het IJzeren tijdperk (Kali yuga), het tijdperk van onwetendheid en duisternis. Dit wordt in het verhaal geïllustreerd doordat de oude hoogstaande regels voor de oorlogvoering in de loop van de strijd een voor een worden gebroken. Zo is de Mahabharata het verhaal van de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis.
In het kali yuga, het huidige tijdperk, verkeert de mens op een dieptepunt van zijn bestaan. In deze periode zal zijn spirituele natuur opnieuw tot bloei komt. Na het omslagpunt zal de mens terugkeren naar zijn/haar oorsprong, naar de Goddelijke Eenheid


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.