Oude Kennis

Waar komt onze oude kennis vandaan?

SInds de dagen van Plato is de mensheid gefascineerd door het verzonken continent Atlantis. Talloze boeken zijn er door de eeuwen heen over verschenen. Atlantis stond waarschijnlijk aan de wieg van alle ons bekende beschavingen.
Veel van onze Oude Kennis is afkomstig van het verloren continent Atlantis, dat rond 10.000 jaar v.Chr. ten onder is gegaan.  Atlantis kende een zeer hoge beschaving. In de laatste fase van zijn bestaan stuurde Atlantis boodschappers uit naar alle delen van de toen bekende beschaving. Zij namen fragmenten van de oude kennis van deze beschaving met zich mee, waardoor zij het fundament legden voor latere beschavingen:

* De Eerste Tijd van Egypte: de tijd van de sterrencultus en van de oudste astrologie.
* Het Megalitische Engeland met zijn steencirkels, leylijnen en de huidige graancirkels
* De Maya´s en de betekenis van de Mayakalender voor deze tijd.
* Het Medicijnwiel en de Clanmoeders uit de Noord Amerikaanse Indiaanse traditie.
* De Kabbalistische Levensboom, een weg terug naar de Bron van Licht en Liefde in onszelf.
* De Gnostiek, basis voor het esoterische Christendom.
* Het Soefisme, de mystieke tak van de Islam, de Weg van het Hart.
* Het Boeddhisme, het pad van mededogen.
* Het Taoïsme, een reis van duizend mijl begint met één enkele stap.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.