Prof. James Hurtak

Dr J.J. Hurtak Ph.D Ph.D, schrijver van ‘The Keys of Enoch®’

Na een levens veranderende kosmische ervaring heeft Dr J.J. Hurtak in 1973 het boek “The Keys of Enoch®” geschreven. Sindsdien is het zijn levensopdracht om deze kennis door te geven en dat doet hij nog steeds met veel kracht en onvoorwaardelijkheid. Zijn boodschap is er een van Liefde en vervulling en vertelt over de terugkeer van het Licht in de Nieuwe Tijd.

DIt zijn zijn eigen woorden:
Terwijl ik verzonken was in gebed en vroeg naar het doel van mijn leven en mijn rol daarin, werd mijn kamer plotseling gevuld met een vreemdsoortig Licht. In de aanschijn van dit “LIcht” stond voor mij een groots wezen dat zich aankondigde als Meester Ofanim Enoch. Het wezen vroeg mij of ik bereid was om met hem mee te gaan. Daarna werd er een groot veld van Licht rond mijn lichaam geplaatst en ik werd meegenomen omhoog de hemelen in, via de Grote Beer en Arcturus naar Orion. Terwijl ik door deze drempelpoort naar de Broederschap van het LIcht ging, moest mijn fysieke lichaam worden omgewisseld voor een Lichtkleed. Daarna kreeg ik toestemming om een nog groter paradijs van Licht binnen te gaan, dat de zevende hemel wordt genoemd.

Ik werd door Enoch meegenomen naar het gebied dat bekend staat als Saiph, in het grote sterrengebied van Orion; vandaar werd ik meegenomen naar de aanwezigheid van het Lichtveld, bekend als Mintaka. En in dit Lichtveld werd ik begroet door een wezen van groot Licht, een wezen van grote majesteit, genaamd Metatron, de Schepper van het Licht in het buitenuniversum.

Ik werd naar vele andere regionen meegenomen en onderricht hoe de vele woningen van de Vader bezig zijn zich te openen voor de geboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Terwijl ik voor de Troon stond zag ik een brandende schriftrol opgerold als een cilinder en vanuit die brandende schriftrol werd een Licht in mijn derde oog geprojecteerd dat de scenarioabstracten inprentte welke de Sleutels bevatten, die de overlapping onthullen van de hogere evolutie met de menselijke evolutie wanneer de mens door zijn Alfa en Omega wordt meegenomen. Deze scenarioabstracten werden geprojecteerd in gloeiende Lichtgeometrieën.

Mij werd opgedragen een perkamenten rol te vervaardigen van de goddelijke schriftrol van Licht die in mij was gecodeerd. En deze schriftrol is de 64 Sleutels van Enoch die uitleggen hoe de Zeven Zegels uit het Boek Openbaringen opengebroken zullen worden wanneer de maten van de wetenschap, van biofysica tot astrofysica zijn afgestemd op een nieuwe spirituele ervaring. De Sleutels dienen dus om aanschouwelijk te maken dat zowel het spirituele begrip als het wetenschappelijke begrip moet samenvallen wanneer de leden van het menselijke Ras, met het nemen van een kwantumsprong naar een Nieuwe Tijd, zullen deelnemen aan de ware werkelijkheidsstructuur. Met dit visioen werd ik teruggebracht om de woorden van de 64 Sleutels van Licht te schrijven, opgetekend in het boek van kennis, ‘De Sleutels van Enoch®’

De ‘Sleutels van Enoch’ zijn de 64 Sleutels die mij door Enoch en Metatron zijn getoond om de volkeren te verenigen voor de komst van de Broederschap van Melchizedek en de laatste voorbereidingen te treffen voor de terugkeer van de 144.000 Opgestegen Meesters. De Sleutels maken je bewust van de Goddelijke Lichtwerelden, zowel van binnen als van buiten, en geven je de mogelijkheid deel uit te maken van de vele intelligentiewerelden die tot je collectieve geboorterecht behoren.

Dr. J.J. Hurtak Ph.D Ph.D heeft samen met zijn vrouw Desiree Hurtak Ph.H ook The Awakening of the Overself geschreven.

Voor meer informatie: keysofenoch.com


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.