Noord Amerika

Het Medicijnwiel en de Clanmoeders uit de Noord Amerikaanse
Indiaanse traditie

Midden in het Navajo gebied, het grootste Indianen reservaat in de V.S. waar ook Monument Valley toe behoort, ligt Canyon de Chelly. Een canyon van 300 meter hoge zandsteenwanden en Anasazi ruïnes. In de eerste eeuwen van onze tijdrekening leefden de Anasazi daar in grotten en rotswoningen. De cultuur verdween rond de 14e en 15e eeuw. Sporen ervan zijn terug te vinden bij de hedendaagse stammen uit de regio.
Alle inheemse stammen hebben een diepe verbinding met Moeder Aarde. Een groot aantal van hen zegt dat het nu tijd is om hun oude profetieën te onthullen. De Hopi-indianen geloven dat we leven in een eeuwige cyclus van schepping en vernietiging. Hun profetieën vertellen ons dat de Eerste Wereld werd vernietigd door vuur, de Tweede Wereld door vorst en de Derde Wereld door een zondvloed. Wij leven in de Vierde Wereld van afgescheidenheid, een wereld die ten einde loopt. Kort voor het begin van de Vijfde Wereld van Vrede en Verlichting, komt er een periode van Grote Zuivering en zal de ontwikkeling zich omkeren.
De Wervelende Regenboogprofetie van de Navajo-indianen en van de Seneca- traditie vertelt ons dat alle vijf rassen uiteindelijk op aarde zullen leven als één geest, één hart en één familie in een grote Wervelende Regenboog.

De Oorspronkelijke Vrouwelijke Energieën op Aarde.

Na het vuur dat een einde maakte aan de Eerste Wereld werden de 13 Oorspronkelijke Clanmoeders geschapen als helende aspecten van Grootmoeder Maan en de Aardmoeder. Zij kwamen in volwassen menselijke lichamen die niet verouderden naar de Aarde en belichaamden samen de Oorspronkelijke Droom, een droom van Heelheid. De 13 Clanmoeders van de Noord-Amerikaanse Indianen traditie besloten een bondgenootschap, een Zusterschap, te smeden dat alle vrouwen zou verenigen. De Grootmoeders uit de oertijd hadden allemaal een opdracht toen ze hun plaats in de Raad van Zusterschap innamen.
Als een begeleidend Licht van de Zusterschap zitten de Grootmoeders van weleer nog steeds in een Raad bijeen in het binnenste van de Aarde, belicht door het schijnsel van de Wervelende Regenboog. Zij stellen zowel vrouwen als mannen in staat om alle aspecten van het Zelf als gelijkwaardig te zien. Dit geldt voor alle talenten van zowel mannen als vrouwen als bijdragen aan het geheel. Zij ondersteunen en helpen de mensheid om zichzelf te helen. De cirkel zal rond zijn wanneer iedere mens de schoonheid in zichzelf en in de ander ziet.

De droom dansen, de 7 heilige paden van het medicijnwiel

Elke mens bewandelt tijdens zijn of haar leven een specifiek Heilige Pad. Het besef dat wij naast het gewone leven ook nog een immateriële of spirituele weg bewandelen is het begin van een bewustwordingsproces. Dit kan ondersteund worden door de Zeven Heilige Paden van menselijke inwijding en transformatie. Iedere cultuur kent 7 paden van inwijding. Deze inwijdingsweg werkt specifiek vanuit de Noord Amerikaanse Indiaanse traditie.
De 7 paden vertegenwoordigen de zeven richtingen van het medicijnwiel, die allemaal met elkaar verbonden zijn. Het zijn ervaringswielen die door elkaar heenlopen. Oude legendes vertellen dat Grootmoeder Spin het Scheppingsweb heeft geweven, waardoor het Grote Mysterie zichtbaar is geworden in alles wat leeft. Het is een energetisch web dat gevoed wordt door de Goddelijke Levenskracht. Dit web stelt ons in staat om onze oorspronkelijke creatieve energie te verbinden met elk atoom in ons lichaam. Alles is met elkaar verbonden. Zo kunnen wij in contact komen met onze eigen droom en deze gaan weven in ons eigen leven. We komen hiermee in contact tijdens de slaap, door meditatie, door gebed en in de stilte en kunnen dit leren toepassen in ons leven.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.