PSYCH-K®

PSYCH-K  – Verander je overtuigingen en je leven verandert!

Herken je Goddelijkheid
ontdek je grootsheid
en wordt de vrede die je zoekt

PSYCH-K is een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades,die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Ons leven weerspiegelt wat we geloven. Het laat zien wat voor overtuigingen we hebben over onszelf en over de wereld waarin we leven.

Volgens celbioloog Bruce Lipton wordt ons menselijk denken en handelen voor 95% bepaald door ons onderbewustzijn. Het is de automatische piloot van waaruit we ons leven leven en waarin onze gewoonten, overtuigingen en ervaringen zijn vastgelegd. Hij toont aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteiten op DNA niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. We ervaren het als moeilijk om verandering te brengen in wat we voelen, in ons gedrag en in ons leven. We zijn gewend met onze bewuste geest tegen ons onderbewuste te ‘praten’ in een poging sturing aan ons leven te geven. Het is geen probleem om je onderbewuste programmering te veranderen, maar je kunt deze niet veranderen door er tegen te praten.

Met PSYCH-K heb je direct toegang tot je onderbewuste en vindt de verandering in het onderbewuste plaats. Dit stelt je in staat beperkende overtuigingen te vervangen door positieve bekrachtigende overtuigingen. De integratie vindt in het onderbewuste plaats via een eenvoudig proces. Een gewenste verandering realiseren wordt zo een vanzelfsprekende en moeiteloze ervaring. Stress, blokkades en belemmeringen verdwijnen en je potentieel zal zich steeds verder openen.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.