The Reconnection®

The Reconnection – Maakt gebruik van de nieuwe frequenties

Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen of axiatonale lijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten op een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen. De Reconnectie brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde paralleldimensionaal circulatiesysteem, dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijke lichaam. De Reconnectie brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor re-integratie van – parallelle – dimensies van de werkelijkheid.

De Reconnectie is voor je persoonlijke evolutie. Het heeft al velen op hun levenspad gezet en hen geholpen hun levensdoelen sneller en gemakkelijker te ontdekken en te bereiken. De intentie van de Reconnectie is om ons helemaal terug te brengen in onze inherente verbinding met het Universum en is maar één keer in je leven nodig.
De Reconnectie vindt altijd in twee sessies plaats, bij voorkeur op twee opeenvolgende dagen, en duren ongeveer 50 minuten tot een uur. Je ligt gekleed op de behandeltafel en wordt niet aangeraakt. Je hoeft je slechts open te stellen om datgene toe te laten wat zich aandient.
Het wereldwijd gehanteerde tarief voor The Reconnection (2 sessies) bedraagt 333 in lokale valuta, in Nederland dus € 333,00. Dit is het specifieke frequentiegetal van The Reconnection® Het staat symbool voor de eenheid van de mens in lichaam, ziel en geest.

Lees meer over Reconnective Healing


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.