Biologie van de Overtuiging

Biologie van de Overtuiging

Er is nieuwe hoop voor iedereen die last heeft van het ‘gat’ tussen de rationele, logische wereld van de wetenschap en het minder tastbare en soms nogal ‘vage veld’ van de spiritualiteit. Bruce Lipton groeide vanuit de wetenschap naar de spiritualiteit en weet beide werelden op een zinvolle en inzichtelijke manier te verbinden. Zijn boodschap: onze gedachten en overtuigingen bepalen ons leven op celniveau. In de jaren dat hij zich toewijdde aan zijn wetenschappelijke carrière als celbioloog heeft hij baanbrekende ontdekkingen gedaan over de menselijke cel. Men was er altijd van overtuigd dat onze genen ‘alles bepalend’ zijn in ons leven. Door de ontdekkingen van Bruce is er een einde gekomen aan het idee dat de genen ‘het brein’ van de cel zijn.
Met zijn onderzoeken toonde hij aan dat cellen na verwijdering van de celkern (waarin de genen zich bevinden) nog wekenlang door kunnen leven en de meeste overlevingsprocessen ongestoord doorgaan. Dat leidde tot de ontdekking dat het ware brein de celmembraan blijkt te zijn: de buitenste laag van de cel, die uiterst intelligente beslissingen maakt over hoe de cel reageert op wat zich in de omgeving afspeelt. Met deze ontdekking is het idee dat onze genen ons leven controleren voorgoed achterhaald! En dat biedt nieuwe mogelijkheden voor onze gezondheid en ons welzijn…..”Het idee dat ons leven wordt bepaald en gestuurd door onze genen, is zo fundamenteel in onze westerse wereld, dat dit dogma op alle niveaus tot aan de opvoeding van onze kinderen is geïntegreerd.De huidige ‘mainstream’ van ons wetenschappelijke dogma zegt dat wij niet in staat zijn de genetische programmering te veranderen die zou leiden tot ziekten en gebreken. Het zou zoveel effectiever zijn als we zouden leren ons lichaam zorgvuldig te besturen met onze eigen geest. Als we de principes die aan de basis liggen van de PSYCH-K processen in ons integreren, kunnen we het ontwikkelingsproces naar onze essentie als spirituele wezens met een bijna onbeperkt potentieel, met een veelvoud versnellen”.

 

 

 

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.