Maya’s

De Maya´s en de betekenis van de Mayakalender voor deze tijd

Wij leven in een bijzondere tijd, de wereld om ons heen is in beweging. Voor veel mensen is dit een voorbode van een grote kosmische verandering waarin het magische jaar 2012 een grote rol speelt. Oude geschriften in alle culturen spreken hierover. De Maya’s nemen hierbij een bijzondere plaats in. Zij waren de tijdsbewaarders en hebben in de zogenaamde Mayakalender de kosmische tijd vastgelegd.

Chichén Itzá

De beschaving van de Maya’s beleefde haar bloeiperiode tussen 200 en 900 n.Chr. in Midden-Amerika. Zij kenden een complex systeem van kalenders, waaronder de Heilige Kalender, de Tzolkin, en de Lange Telling, die met een buitengewone nauwkeurigheid enorme tijdsspannen mat.
Chichén Itzá, was vanaf 1000 n.Chr. de machtigste Maya stad. Deze tempelstad werd de stad der vernieuwing genoemd, de brenger van het nieuwe leven.Het meest in het oog springende gebouw is de trappenpiramide, gewijd aan de oppergod Kukulcán, ook wel de gevederde slang. Op 21 maart, als de zon boven de evenaar staat projecteert de rand van de piramide een beeld van licht en schaduw tegen de zijde van de middentrap aan de noordzijde. Dit is het beeld van een slang die neerdaalt tot het diepste punt, dat van deze aarde, het moment waarop het licht de duisternis moet overwinnen.

Kristallen schedels

De oude geschiedenis van de Aarde is volgens de Maya’s opgeslagen in de kristallen schedels. Men zegt dat er 12 oorspronkelijke schedels bestaan. Wanneer deze allemaal zijn teruggevonden begint volgens de overlevering het nieuwe tijdperk.

De Mayakalenders

Een van de voornaamste zorgen van Maya’s was het in kaart brengen van de tijd, net zoals het ‘vinden van het middelpunt’ van de kosmos. Volgens hen is het centrum van ons Melkwegstelsel (het Galactische Centrum) de baarmoeder van de hemel.
De Maya’s kennen meerdere kalendersystemen. De belangrijkste is de Tzolkin, een kalenderstelsel van 260 dagen dat op de duur van de menselijke zwangerschap is gebaseerd. Het is de kalender van de ziel.  Er bestaat ook een kalender die de ‘Lange Telling’ wordt genoemd. Deze kalender bestrijkt een periode van 26.000 jaar, die in 2012 ten einde loopt. Dit is een veelvoud van 260. De Maya’s geloofden dat dit 26.000-jarige Grote Jaar een spirituele zwangerschap voor de mensheid is.  Op 21 december 2012, als de Lange Telling ten einde loopt, zal de zon van het solstitium op één lijn staan met de donkere kloof in de Melkweg. De Maya’s stelden zich deze samenstand voor als een huwelijk van de Kosmische Moeder (Melkweg) met de Eerste Vader (de zon van het decembersolstitium). Zij verwachtten niets minder dan de wedergeboorte van de wereld. Het begin van een nieuw tijdperk.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.