Heilige Geometrie

Heilige Geometrie is de Taal van het Licht

Flower of Life

De heilige geometrie vormt de blauwdruk van alles in het universum, van het DNA in onze cellen tot de sterren aan de hemel. Volgens vele oude volkeren schuilt achter Geometrie het mysterie van de schepping. Geometrie wordt ook wel de ‘Taal van het Licht’ genoemd en heeft te maken met al het leven hier op aarde.
De meest bekende en allesomvattende vorm van geometrie begint bij het patroon dat bekendstaat als de ‘Flower of Life’. Dit patroon is al 6000 jaar oud, waarbij negentien overlappende cirkels en gelijkzijdige driehoeken door elkaar verweven zijn. Het patroon van de Flower of Life bevat de blauwdruk van de gehele schepping en kan worden gevonden in vrijwel alle oude culturen verspreid over onze planeet. In Egypte is de Flower of Life (Levensbloem) te zien in de tempel van Abydos.
Aan dit patroon is de Tree of Life (Levensboom) ontleend, een geometrisch model dat al eeuwen wordt gebruikt door verschillende religies, waaronder de Kabbala. Ook de Davidster is ontleend aan dit patroon.

Metatron’s Kubus

In de basis van de Flower of Life bevindt zich nog een ander model, de Fruit of Life. Dit symbool is opgebouwd uit dertien cirkels en vormt de basis van de Kubus van Metatron. Dit is de blauwdruk van het universum, omdat het de basis vormt voor het ontwerp van elk atoom, elke moleculaire structuur, elke levensvorm en alles wat bestaat.
In Metatron’s Kubus zijn vijf vormen aanwezig. Het meest bekend is de kubus met zes zijden; de tetraëder met vier zijden; de octaëder met acht zijden; de dodecaëder met twaalf zijden en tenslotte de icosaëder die twintig zijden heeft. Dit worden de 5 Platonische lichamen genoemd omdat Plato ze verbond met de 5 elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze oude geometrische vormen komen overal in ons leven voor, in sneeuwvlokken en kristallen, in atoomstructuren en in celdeling.

Universum

Het universum is gevormd volgens vaste, geometrische verhoudingen; van de bloemen in de tuin tot de Egyptische Piramides, de groepering van sterren en zelfs het menselijk lichaam. Wij zijn dus op dezelfde manier opgebouwd als het totale universum. Geometrie is diep geworteld in ons lichaam en celgeheugen. De platonische vormen zijn de bouwstenen van alles wat bestaat en zijn dus ook een deel van de mens. Zelfs elke gedachte of emotie heeft een Geometrisch patroon. Daarom herkennen wij van nature onbewust deze Geometrisch gevormde elementen om ons heen en kunnen we bepaalde emoties voelen als we ons focussen op deze specifieke vormen. Dit maakt de Heilige Geometrie tot de universele taal ofwel de taal van de ziel.

Graancirkels

Er wordt door de Heren van Licht vanuit een andere trillingsfrequentie dan die van de aarde, op veel verschillende manieren met ons gecommuniceerd. Dit gebeurt onder andere via de Heilige Geometrie in de Graancirkels. Elke Graancirkel bevat een eigen boodschap. Deze boodschappen wordt door ons herkend en vertaald naar onze situatie en het unieke pad dat wij bewandelen in dit leven.

 

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.