Kabbala – Levensboom

De Kabbalistische Levensboom, een weg terug naar de Bron
van Licht en Liefde in onszelf.

Kabbala is de bron van spiritualiteit en religie op aarde. Ze bestond lang voor Jezus, Mohammed, Mozes en zelfs voor Adam en Eva, voor de schepping van deze wereld….
Het is een wijsheid die de spirituele en fysieke wetten achter de werkelijkheid onthult….In de Hof van Eden stond de kosmische Levensboom. Het was een geschenk voor de mensheid. De Levensboom is de bron van onsterfelijkheid en bestaat uit tien Sefiroth, tien sferen van goddelijke eigenschappen. Het is de bron van alle leven en is bedoeld om de mystieke kennis in de praktijk toe te passen.

Alle mensen op aarde verlangen naar ononderbroken geluk, het is onze levensvervulling. Kabbala gebruikt hiervoor het woord Licht! Licht is kracht. Het is de kracht die we intuïtie noemen. Een kracht die ons hoop geeft, die ons motiveert om elke dag meer uit het leven te halen. Licht is oneindig geluk, blijvende vreugde. Op het moment dat de twijfel ons bekruipt slinkt het Licht. De verbinding wordt verbroken. Als we verbonden zijn met het Licht, kennen we geen angst.
Kabbala leert ons dat het verlangen naar Licht het diepste streven is van de mensheid. Het Licht is overal. Het Licht is oneindig, grenzeloos en doordrenkt heel onze realiteit.

Met onze vijf zintuigen kunnen wij slechts 1% van de realiteit waarnemen, onze fysieke werkelijkheid. Volgens de Kabbala is de spirituele wereld de bron van alle levensvervulling. Alle kennis, wijsheid en genot is te vinden in deze onzichtbare wereld. Als we blij, gelukkig of tevreden zijn, staan we hiermee in contact.
De Kroon van Licht en Liefde boven ons hoofd verbindt ons dan met de wereld van het Licht! Is dit de boodschap van deze graancirkel?

 

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.