Lezing – De kracht van gezonde overtuigingen

Overtuiging

beliefIets waarin je gelooft heet een overtuiging
Het is jouw waarheid van dat moment
Niets meer en niets minder
Waar je in gelooft groeit

Waar je echt in gelooft gebeurt altijd,
want het geloof daarin maakt het mogelijk.

Lichaam – Ziel – Geest

2012-04-25-21-40-46.einde paardenWij hebben een edel tweespan gekregen, dat bestaat uit twee paarden en een koetsier. Het ene paard is het fysieke lichaam en het andere paard het emotionele en psychische lichaam, de ziel. Degene die het fysieke en het psychische lichaam moet besturen is de koetsier, de geest.
De koetsier ment het span en zorgt dat beide rijdieren zich evenzeer inspannen, kent de weg en geeft de juiste richting en snelheid aan. De geest moet toezicht houden op het lichaam en de psyche.
De geest luistert naar het verstand en naar het hart, en bepaalt zo welke weg het geschikst is om het doel te bereiken.

Lichaam

images-12Leer het eerste paard, je fysieke lichaam kennen, liefhebben en onderhouden. Ontdek zijn beperkingen en mogelijkheden in de praktijk. Onderhoud het door oefeningen en ga daarbij niet over de grenzen van je lichaam. Wees er zuinig op.
Het lichaam ademt en wil gevoed worden door gezonde voeding. Het heeft rust nodig en voldoende slaap.
Het is goed om van je lichaam te houden, het te laten genieten en er aandacht voor te hebben.

Ziel

images-10Leer ook het tweede paard, je eigen psychische lichaam kennen, liefhebben en verzorgen. Wij ervaren zijn bestaan via onze intuïtie, onze emoties en onze gemoedsgeseldheid. Het bevindt zich tussen het fysieke lichaam en de geest, en daarom kun je het ook de ziel noemen. Het is essentieel dat we onze zielenroerselen en onze emoties leren kennen. Voor zelfkennis is zelfonderzoek nodig.
Onze zielen hebben behoeften die niet zichtbaar zijn voor de ogen van het lichaam. Zij voeden zich met de schoonheid van de wereld.

Geest

images-4Degene die het fysieke en het psychische lichaam moet besturen is de geest, de koetsier van het tweespan. Het is belangrijk om je geest te leren kennen, lief te hebben en te verzorgen. Door haar trillen we op een zielsgolflengte die ieder ding en ieder wezen in het universum verbindt. Door haar ervaren wij de schoonheid en de harmonie van de wereld. Door haar voelen wij de grootsheid van het leven, maar ook de ontreddering van de lege ziel. Door haar gaan wij op zoek naar een haven waar we onze roeping kunnen volgen.
Onze geest manifesteert zich op twee wijzen: via het hoofd en via het hart. Met onze hersens gaan we op zoek naar kennis, waarheid en vrijheid. Met ons hart gaan we op zoek naar liefde.

Essentie

images-15Liefde is een krachtige energie, de krachtigste die er bestaat en die de wereld omvat. De liefde kent duizend gezichten en maakt dat mensen zichzelf en hun eigenbelang overstijgen en met elkaar verbonden raken.
We moeten leren onderscheid te maken tussen verschillende vormen van liefde. Er kunnen vele vormen van liefde naast elkaar bestaan, en het is belangrijk ze te herkennen.
De liefde is zonder begin en zonder einde. Ze is zonder angst en zonder grenzen. Ze is zonder verwachtingen. Ze geeft en ontvangt zonder te klagen of te eisen. Er is geen ik en de ander meer. Er is wij.
De liefde bestaat uit een voortdurende wisselwerking tussen ons en de wereld, met een wijd open hart.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.