Ho’oponopono

Healing uit Hawaii

images-5Ho’oponopono is een sjamanistische methode uit Hawaii die ervoor zorgt dat ons ego op 1 lijn komt met ons Ware Zelf. Je spreekt het uit als Ho o pono pono.
Dr. Hew Len  is een therapeut in Hawaii die een hele afdeling criminele psychiatrische patiënten genas — zonder ze ook maar een keer persoonlijk te hebben ontmoet. Hij hoefde maar het dossier te bestuderen van een patiënt van die afdeling en vervolgens in zichzelf te kijken hoe hij de ziekte van die persoon had gecreëerd. Als hij vooruitgang boekte in zijn eigen genezing, genas de patiënt.

Dr Hew Len

UnknownDr. Hew Len  heeft vier jaar lang voor het Hawaiiaanse Staats Hospitaal gewerkt. De afdeling met de criminele psychiatrische patiënten was gevaarlijk. Maandelijks vertrokken er psychologen. De staf had een groot ziekteverzuim, of bleef eenvoudig weg. Uit vrees om aangevallen te worden door patiënten liepen de mensen met hun rug naar de muur door die afdeling heen. Het was geen prettige plaats om te leven, te werken of te bezoeken. Dr. Len ontmoette de patiënten nooit persoonlijk. Hij had een kantoor waar hij hun dossiers doornam. Terwijl hij die dossiers bekeek, werkte hij aan zichzelf. En terwijl hij aan zichzelf werkte, begonnen de patiënten te genezen. Na enkele maanden liepen patiënten die geboeid dienden te worden vrij rond. Anderen die zware medicijnen moesten gebruiken kwamen van hun medicijnen af. En degenen die geen kans hadden om ooit nog ontslagen te worden werden vrijgelaten. De staf begon er plezier in te krijgen om naar het werk te komen. Absenteïsme en banenverloop verdwenen. Uiteindelijk was er meer staf dan nodig was, omdat patiënten ontslagen werden en er geen ziekteverzuim meer was. Vandaag de dag is deze afdeling gesloten.

Om de wereld te veranderen moet je jezelf veranderen

images-3Volgens Dr. Len betekent volledige verantwoordelijkheid voor je leven, dat alles in je leven — eenvoudig omdat het in jouw leven is — jouw verantwoordelijkheid is. In een letterlijke betekenis is de hele wereld jouw creatie.. Verantwoordelijk zijn voor wat je zegt of doet is een ding, maar verantwoordelijk zijn voor wat iedereen in zijn leven zegt of doet is wel wat anders. Toch is dit de waarheid: als je volledige verantwoordelijkheid neemt voor je leven, dan is alles wat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of hoe dan ook ervaart jouw verantwoordelijkheid, omdat het in jouw leven is. Dit betekent dat terrorisme,  de economie — of wat dan ook dat je ervaart en niet leuk vindt — aan jou is om te helen. Deze dingen bestaan, alleen als projecties van jou, van binnenuit. Het probleem zit niet in die dingen, het zit in jou. Om ze te veranderen moet je jezelf veranderen.. Verwijt is veel gemakkelijker dan totale verantwoordelijkheid dragen.

Een paar simpele zinnetjes

images-6Velen van ons zijn gevangenen van ons onderbewustzijn. Het zijn de programma’s van het onderbewuste die het merendeel van ons handelen en onze gedachten beïnvloeden. De oplossing is vrijkomen van de ketenen van het onderbewuste. Door een paar simpele zinnetjes te zeggen maak je contact met het bovenbewuste en worden de programma’s die het onderbewuste domineren definitief weggebrand. Deze zinnetjes zijn.

Ik hou van je (I love you)
Het spijt me (I am sorry)
Vergeef me alsjeblieft (Please forgive me)
Bedankt (Thank you)

images-4Zeg deze zinnetjes altijd en vooral als er zich problemen voordoen. Je zult zien dat op het moment dat je tegen jezelf  of het universum zegt ik hou van je, dat angst en ergernis verdwijnen. Pure liefde en harmonie komen er voor in de plaats. Als je Ho’oponopono beoefent voel je je meteen beter. Het is alsof je een andere wereld binnen gaat.
De vier zinnetjes zijn sleutels die ervoor zorgen dat de energie van het universum kan binnenstromen in het bewustzijn. Vervolgens ruimt die energie allerlei oude programma’s die zich in het onderbewuste bevinden op. Dat zijn programma’s die te maken hebben met bijv. angst, zelfbeklag, pijn, teleurstelling, opgelegde normen enz. Het gaat dus niet om affirmaties, maar om sleutels die de energie van het onderbewuste vrijmaken en je helpen om schoon te worden van oude programma’s. Beoefenaren van Ho’oponopono hebben het over cleanen, schoonmaken, vrij worden van oude pijn.

Je zegt niet vergeef me alsjeblieft tegen het universum,
omdat het universum het nodig heeft om het van jou te horen.
Je zegt het omdat jij het nodig hebt om het te horen.
Dr. Hew Len 

Heling

images-2Je verbetert de wereld door jezelf te verbeteren! Als er zich in je leven een probleem voordoet dan is dat tevens een kans om af te rekenen met het oude programma in je onderbewuste dat de oorzaak is van dat probleem. Wees dankbaar voor het probleem. Zeg dank je wel tegen het universum. Want doordat het programma zichtbaar wordt kan het gewist worden. Geef het universum de kans om dat te doen. Heling Jij bent perfect, het universum is perfect, maar om de een of andere reden en het doet er niet toe waarom, heb jij een programma in je onderbewuste toegelaten dat problemen veroorzaakt. Je kunt het vergelijken met een virus. Meestal is het onduidelijk hoe je een virus oploopt. Het is ook niet zo belangrijk om dat te weten, maar wil je je werkelijke potentie kunnen leven dan is het belangrijk er van af te komen. Dus heb je problemen lief: zeg I love you tegen je problemen en het universum

 Gebed

images-1Dit is het originele gebed van Morrnah, de kahuna (healer), waarvan Dr. Hew Len de techniek geleerd heeft. Dit gebed is wellicht ingewikkelder dan de vier basiszinnetjes van Dr. Hew Len, maar het gebed heeft een bijzondere kracht.

Eenheid van Goddelijke schepper, vader, moeder, zoon en dochter. Als ik, mijn familie en voorvaderen U, uw familie of voorvaderen heb beledigd door woorden, daden en handelen vanaf het begin van de schepping tot het heden dan vraag ik U om vergiffenis. Laat dit alle negatieve herinneringen, blokkades, energieën, vibraties schoonmaken, zuiveren en loslaten en ze transformeren in puur licht. En het is gebeurd.
Morrnah
 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.