Soefisme

De Weg van het Hart

Rumi

Op zoek naar Liefde
Een ongekende passie heeft bezit van mij genomen.
Mijn hart is veranderd in een vogel
die de hemel afzoekt.
Elk deel van mij wil zich in een andere richting bewegen.
Is het werkelijk zo
Dat degene van wie ik hou overal is?
( Rumi Liefdesgedichten )

De Weg van het Hart is een tocht van de dualiteit terug naar de eenheid. Terug naar de Bron van Zijn, naar de Bron van Licht en Liefde in onszelf. Het is de zoektocht van de ziel.
Het Soefisme is een mystieke weg en kan ons daarbij helpen. Het is een liefdesgeschiedenis op het niveau van de ziel, het verhaal van de minnaar voor de deur van zijn Beminde. Rumi is een middeleeuwse mysticus die religie beschreef als de zelfovergave van een mens aan ´de Geliefde´, het Onnoembare Geheel waarover niets gezegd kan worden.

Dansende Derwisjen

Een derwisj is een islamitische geestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd. De derwisjen nemen een aparte plaats in binnen de soefi’s, dit zijn mystieke broederschappen binnen de Islam waarin wordt geloofd dat God (Allah) aanwezig is in alles wat bestaat; mensen, dieren en dingen. De derwisjen ontstaan in de 8e eeuw nadat de islam in contact is geraakt met Perzische godsdiensten en het hindoeïsme. De oorsprong van de Dansende Derwisjen ligt in Konya, de thuishaven van Mevlana Rumi Jelaleddin, een gerespecteerde 13e-eeuwse geleerde. Rumi predikte van liefde, tolerantie en vergeving, en als een manier van contact met God zou dwarrelen in de straten van de stad vreugde brengen. De ceremonie staat bekend als Sema, het witte gewaad staat voor het doodskleed, waarin geen zakken zitten, want op je laatste reis kun je niets meenemen, als teken van armoede.
Een derwisj heeft in volksverhalen vaak een magisch karakter. Hij straalt Gods liefde uit en is wijs, hij geeft goede raad.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.