Axiatonale lijnen

The Reconnection

Axiatonale lijnen, onze verbinding met de Bron

Wat zijn Axiatonale lijnen?
Wil je
deze verbinding herstellen?
Hoe kun je dit doen?

planetary_grid_systemDe geschiedenis leert ons dat lang geleden de mensheid in zijn geheel afgescheiden werd van de energielijnen die ons verbinden met ons lichaam; met de energetische velden om ons heen; met de leylijnen van onze planeet en van daaruit met het energieraster van de het hele universum. Deze energielijnen worden de Axiatonale lijnen genoemd.
Hoe kwam deze afscheiding tot stand? Elke cultuur in de geschiedenis – van vóór-bijbelse beschavingen tot de oude Grieken – kent verhalen van een oude, perfecte wereld. Geen oorlog, geen ziekte, geen ongemak. Vervolgens kwam er een soort Zondeval – een verbreking met de krachten die ons samen hielden in liefde en geluk. Afscheiding. Sommige mensen verwijzen hiernaar als de Hof van Eden. Op wat kleine verschillen na, is dit verhaal universeel, opgesloten in het collectieve onbewuste van het menselijk ras, ingeprent in onze genen.

Meridianen

UnknownHet menselijke energiesysteem wordt vooral gevoed via de meridiaanlijnen met daarbij de verschillende acupunctuurpunten op het lichaam. Dit is een verfijnd netwerk in ons lichaam dat in verbinding staat met al onze organen, lichaamsdelen en cellen. Het is het netwerk dat ons gehele lichaam voorziet van energie. Wanneer er een disbalans ontstaat, heeft dit als eerste in het meridiaanstelsel gevolgen en dit werkt uiteindelijk door in ons mentaal, emotioneel en geestelijk welbevinden.
Het meridiaanstelsel was oorspronkelijk enerzijds verbonden met de energielijnen die in en om de aarde aanwezig zijn, de leylijnen. Anderzijds stonden wij ook met dit soort energielijnen om onze aarde heen in contact. Dit elektromagnetische netwerk om onze aarde heen staat in verbinding met een onmetelijk groter netwerk van ons gehele zonnestelsel, andere zonne- en sterrenstelsels en het gehele universum. Door de tijden heen zijn de verbindingen van onze meridianen met dit grotere netwerk verloren gegaan..

The Reconnection®

3101982Tijdens The Reconnection worden deze lijnen weer bewust verbonden met de meridiaanlijnen van je lichaam, de leylijnen van de aarde en het raster van energielijnen die door het universum heen lopen tot in het hart van de Bron. Hierdoor is je lichamelijke elektromagnetische netwerk weer aangesloten op het grotere geheel van het universum en daarmee weer verbonden met de evolutie van het universum.
Door de axiatonale lijnen op het lichaam aan te brengen, manifesteren de frequenties zich en wordt er een enorme hoeveel licht en informatie uitgewisseld.
Vanuit het hart van het universum kunnen alle stralen vanuit de Bron via de axiatonale lijnen je meridianen binnen stromen. The Reconnection verbindt je fysieke DNA weer met alle 13 oorspronkelijke DNA-RNA strengen.
The Reconnection verbindt ons opnieuw met onszelf, de aarde en het universum, zodat we deze unieke trillingsniveaus en frequenties weer kunnen gebruiken voor onze evolutie!
The Reconnection beslaat twee sessies op twee achtereenvolgende dagen. Tijdens de sessies worden de patronen rond het lichaam weer in overeenstemming gebracht met de oorspronkelijke blauwdruk van ons systeem en de ons omringende trillingsniveaus, een spirituele update dus.
Hierdoor ervaren veel mensen een diepe verbondenheid, een versterking van de intuïtie, die het zelfvertrouwen vergroot, een gevoel van thuiskomen, een versneld ontwikkelingsproces, het vinden van de levensbestemming en healing op diverse gebieden.

De Sleutels van Enoch®

featured-008-212x300-1Een van de eerste boeken waarin gesproken wordt over de Axiatonale Lijnen is `The Book of Knowledge – The Keys of Enoch‘ door Dr. J.J. Hurtak PhD. PhD. (1973).
In hoofdstuk 3.17. – van `De sleutels van Enoch’ staat: `In ieder menselijk lichaam bevindt zich een patroon van unieke trillingsniveaus, en ons lichaam is door middel van de zogenaamde meridiaan-axiatonale lijnen in staat zichzelf te herstellen en te vernieuwen. Deze axiatonale lijnen zijn onbegrensd, dat wil zeggen, ze houden niet op bij onze huid maar ze hebben een open einde, ze reiken tot ver buiten ons lichaam, waardoor ze ons sterker kunnen verbinden met het grotere geheel. Als de mens de verbinding tussen zijn eigen levensruimte en de axiatonale patronen opnieuw weet te vinden, dan zal de mens worden opgetild naar een compleet nieuw niveau. Dat kan ons een stap dichter bij een bewuste interactie met het universum brengen.

Netwerklijnen van het Universum

Kopie van 623401576_5_pKE5De axiatonale lijnen zijn de netwerklijnen van het universum die deel uitmaken van een groter dimensionaal systeem waarin kleuren en geluid, licht en informatie samenkomen. Als we daarmee opnieuw verbonden zijn, heeft ons Hogere Zelf weer toegang tot de basisenergie en de informatie die noodzakelijk zijn voor alle vernieuwende functies van ons lichaam, zowel ons fysieke lichaam als ons evoluerende lichaam. Bovendien werkt het door op elk niveau: cellen, DNA, hersenen, emoties enz. Als de verbinding permanent is hersteld, kunnen we door middel van de axiatonale lijnen genetische informatie uitwisselen, waardoor de energetische informatie in ons lichaam georganiseerd kan worden. Dit licht en deze informatie werken door in onze cellen en kunnen onze ontwikkeling versnellen.

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.