• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6
  • Slide7

Astrologie

Astrologie – de Blauwdruk van onze Ziel

We staan aan de vooravond van grote veranderingen. Wat betekent dit voor de wereld, voor Nederland en voor jou persoonlijk? Welke thema’s zijn nu actueel in jouw geboortehoroscoop? Bij het omgaan met levensvraagstukken is het van groot belang hoe je instelling tegenover het leven en de werkelijkheid is.
Je kunt uitgaan van de opvatting dat het leven iets is dat je overkomt, of van de opvatting dat je het leven zelf schept. In het eerste geval is het leven iets dat buiten je staat. In het tweede geval ben jij de drager van het leven en is dat wat er door jou naar buiten komt een uiting van het leven.
De horoscoop wordt dan een blauwdruk voor innerlijke groei. We kunnen ons dan gaan afvragen: Wat kom ik hier doen op aarde? Wat is mijn taak? Wat is de bedoeling van het grote plan met mij?

Aan de hand van jouw horoscoop bespreken we de volgende aspecten:
* Wat vertelt jouw geboortetijdstip over jou?
* Wat is jouw levensles?
* Wat zijn jouw talenten?
* Wat is de opdracht van jouw ziel?
* Hoe ziet het kosmische plan er voor jou uit.
* Met de geboortehoroscoop kan ook worden bepaald welke Engelenkrachten bij iemand horen.