Kabbala – 72 Namen van God

De 72 Engelen van de Kabbala

Tree of LifeHet woord ‘Kabbalah’ komt van het Hebreeuwse woord ‘Kibèl’ of ‘Kibal’ en betekent zowel ‘Traditie’ als ‘Ontvangen’. De Kabbalah  is niet zozeer een mystieke leer uit de joodse traditie, die van generatie op generatie is doorgegeven, maar veeleer een levensvisie en levenswijze. De Kabbalah geeft je een beeld over de totstandkoming van de Kosmos en hoe de hogere regionen bevolkt worden door Aartsengelen, Engelen, Machten en krachten.

De Kabbalah geeft aanwijzingen hoe je een spiritueler leven kunt leiden en meer met God verbonden kunt zijn. De Kabbalah leert je dat er een verbinding is tussen de geestelijke werelden en alles dat bestaat op onze Aarde. Deze verbinding komt tot stand door de bemddeling van 72 engelen. Deze 72 engelen zijn niet alleen bemiddelaars tussen God en de mens, maar belichamen ook 72 verschillende aspecten of kwaliteiten van God.

Elk van de 72 Engelen heeft een specifiek deel van de Goddelijke scheppingskracht in zich. Hun taak is de mens bij te staan en deze eigenschappen, stap voor stap, in zijn spirituele evolutionaire gang bewust en vrij te maken.

Exodus

images-21In de mythologie van de Bijbel trekt het Volk Israël uit Egypte (de plaats van de dualiteit) naar het land Israël (het land van de eenheid). Dit is een metafoor voor de mensheid die naar het Hogere Licht evolueert. De wolkenkolom is het ascentie-voertuig dat bestaat uit 72 Namen. In deze wolk bevinden zich de wachters die naar onze planeet kijken. We worden niet alleen gelaten. Veel Hogere Heren van Licht en Engelen nemen deze planeet waar, ze zien ons.

De 72 verborgen Namen in Exodus:
imgres

De 72 Namen zijn verborgen in 3 verzen van het Boek Exodus (14:19-21). Elk vers heeftt 72 Hebreeuwse letters.

De 72 Namen van God worden gevormd door deze 3×72 letters op de volgende wijze te combineren.

1e letter van vers 19 + laatste letter van vers 20 + 1e letter van vers 21
2e letter van vers 19 + een naa laatste letter van vers 20 + 2e letter van vers 21

enz.

Exodus Hfst.14 vers 19 t/m 21

Exodus14-1919Toen vertrok de engel van de ware God, die voor het kamp van Israël uittrok en ging naar hun achterhoede, en de wolkenkolom vertrok van hun voorhoede en ging achter hen staan.
De wolkenzuil verbeeldt de opening tussen de hemelen en de aarde.
Exodus14-2020 – Zo kwam ze tussen het kamp van de Egyptenaren en het kamp van Israël in. Aan de ene kant bleek ze een met duisternis gepaard gaande wolk te zijn. Aan de andere kant bleef ze de nacht verlichten. En gedurende de hele nacht naderde de ene groep de andere niet.
Tussen de sluiers van Licht en duisternis.
Exodus14-2121 – Nu strekte Mozes zijn hand uit over de zee, waarop YHWH de zee door een sterke oostenwind, die de hele nacht waaide, deed teruggaan en het zeebekken in droge grond veranderde, en de wateren werden in tweeën gespleten.
De Rode Zee is een metafoor van de doorgang in het Solaire spectrum


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.