Spagyriek

Alchemistische Fytotherapie – voor Lichaam, Ziel en Geest

De alchemie, zoals we die nu in West-Europa kennen, is ruim 5 eeuwen oud. De alchemistische levensfilosofie komt uit het oude Egypte en is via de Arabieren, die het meenamen naar Spanje, in West-Europa geïntroduceerd. De Spagyriek komt voort uit de filosofie van de alchemie.
Het werk van Paracelsus (1493-1541) vormt het fundament van de hedendaagse spagyrische middelen. Het was voor hem vanzelfsprekend dat transformatieprocessen in de natuur gebruikt konden worden om transformatieprocessen bij de mens te ondersteunen, met behulp van de kosmische of hemelse krachten die in de natuur liggen opgesloten.

De filosofie van de alchemie richt zich niet alleen op het planten-, mineralen- en metalenrijk, maar ook op de wereld van de mensen en de dieren. Binnen elk van deze werelden is er sprake van een spirituele, geestelijke en materiële gelaagdheid. In de alchemie staat zwavel voor het spirituele deel, kwikzilver voor het geestelijke deel en zout voor de materie (het lichaam). In de Spagyriek wordt gebruik gemaakt van hetzelfde onderscheid tussen het spirituele, het geestelijke en het materiële niveau. De geproduceerde essences uit de kruiden werken op deze drie niveaus van het menselijk bestaan. Zo kunnen Spagyrische essences en de daarvan gemaakte complexen, gezondheid realiseren bij ziekte, tekorten of andere disharmonie op fysiek, op geestelijk en op zielsniveau.

De werking van de Spagyrische essences is gebaseerd op:

* De kabbala en numerologie
* Het periodiek systeem der elementen van Mendelejev
* Astrologie: de 12 tekens van de dierenriem
* De 7 chakra’s
* De 5 elementen (vuur, hout, water, metaal, aarde)
* De minerale zouten
* De biologische klok
* DNA-RNA

Er bestaat een standaardlijn met Spagyrische middelen voor de meest voorkomende klachten. Het is ook mogelijk om een persoonlijk Spagyrisch complex samen te stellen. Dit doe ik door middel van spiertesten.

Voor meer informatie: spagyriekapotheek.nl


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.