Taoïsme

Tao te Ching

Het taoïsme is een Chinese filosofische en religieuze stroming. De teksten Tao Te Ching en Chuang Tzu vormen de basis van het taoïsme, ze zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw vóór onze tijdrekening. Het taoïsme heeft zich parallel aan het confucianisme en boeddhisme ontwikkeld.

Chuang Tzu

Chuang Tzu was een Chinese dichter en taoïstisch filosoof uit de klassieke periode van de Chinese filosofie. Het is een mysticus die een duidelijke stempel heeft gedrukt op het meditatieve zenboeddhisme.

Lao Tzu

Lao-tzu betekent ‘de Oude Meester’. Deze legendarische Chinese wijsgeer is de grondlegger van het Taoïsme. Volgens de overlevering was hij een leraar van Confucius. Toen Lao-tzu zich terugtrok uit het openbare leven, werd hem verzocht zijn gedachten voor het nageslacht te noteren.

De Tao Te Ching – Boek van de Weg en zijn Macht – is een bundel van 81 korte teksten en is een abstract maar tegelijk uiterst praktisch handboek over hoe je moet leven. De teksten gaan over hoe juist te handelen in het leven en ze geven een uitleg over ons bestaan. Ze worden wel beschouwd als richtlijn voor goed leiderschap.

Tao

Het woord Tao betekent ‘de Weg’ en vormt het kernbegrip van het taoïsme. Tao is het ondeelbare en onbeschrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit. Tao voedt alles. Het creëert de gewenste ordelijke patronen in de chaos. Maar de wens naar ordelijke patronen zal nooit vervuld worden. Men kan alleen maar op het pad blijven van de zoektocht. In de Taoïstische leer is Tao de kwaliteit van die zoektocht. Een levenskunstenaar is iemand die de nadruk legt op het bewandelen van de weg in plaats van op de bestemming.

Yin en Yang

Yin en Yang zijn de universele antagonisten, de elkaar aanvullende kwaliteiten van het bestaan. Zo kunnen kou (Yin) en warmte (Yang) niet zonder elkaar bestaan. Andere voorbeelden van Yin-Yang zijn water-vuur, zon-maan,  en vrouw-man.  Wat donker, vochtig, passief, troebel, koud, zacht en vrouwelijk is, wordt beschouwd als Yin en wat licht, droog, actief, helder, warm, hard en mannelijk is, als Yang.

5 Elementen

Wu Xing is het harmonische systeem van vijf elementen:
hout, vuur, aarde, metaal, water
.
Het systeem heeft twee cycli die samen een pentagram met een vijfpuntige ster erin vormen.
De voedende cyclus (Sheng) is:
hout → vuur → aarde → metaal → water → hout;
De controle cyclus (Ke) is:
hout → aarde → water → vuur → metaal → hout.
De Chinezen maken gebruik van dit systeem om de samenhang tussen gebeurtenissen te verklaren. Dit heeft invloed op het fundamentele evenwicht tussen Yin en Yang. Het is de basis van de traditionele Chinese geneeskunde, de voedingsleer, Chinese astrologie en Feng shui.

Wu Wei

Wu wei is het niet-doen (niet te verwarren met niets doen) of loslaten. Een taoïst probeert zich niet te verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan maar wel bewust in mee te gaan.

 

 I Tjing

De I Tjing, het Boek der Veranderingen, komt voort uit het Taoïsme. Het is een oud Chinees orakelboek dat bestaat uit 64 hexagrammen, die alle een specifieke betekenis hebben.
De I Tjing legt verbanden tussen het lot en je eigen leven. Het is een leidraad bij de oervraag: Hoe kan een mens zijn eigen weg volgen in een chaotische wereld.

 

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.