The Keys of Enoch®

Het Boek van Kennis: De Sleutels van Enoch®

Het Boek van Kennis: De Sleutels van Enoch® is een studieboek dat zaken die spelen in de toekomst uiteenzet in spiritueel en wetenschappelijk proza. De Sleutels onderzoeken de puzzels van het leven en geven een spirituele verklaring voor ons bestaan in deze werkelijkheid. Feitelijk geeft het zowel het scenario van een voortgaande verleden/tegenwoordige/toekomstige kosmologie als een blauwdruk voor een nieuwe richting van de menselijke evolutie naar een hogere staat van bewustzijn.
“The Key of Enoch®” is in 1973 geschreven door Dr. J.J. Hurtak Ph.D, Ph.D in samenwerking met zijn vrouw Desiree Hurtak PH.D

De Sleutels van Enoch® leren ons dat er tussen de wetenschappelijke en spirituele werkwijze een grotere eenheid kan en moet ontstaan om de problemen van de Aarde te kunnen oplossen. De uiteindelijke doelstelling is de vooruitgang van de mensheid waardoor onze oriëntatie verandert zodat we voorbereid worden op een hogere spirituele afstemming en een kwantumverschuiving die de mensheid en de aarde vooruit zal brengen naar een volgende stap in onze evolutie. In dit proces is een ultieme interactie voorspeld wanneer we “in dit universum grotere intelligentiefamilies zullen ontdekken die dezelfde Hogere Evolutie en dezelfde Goddelijke Bron delen”.

De tekst is een leerproces met vele lagen waarbij de lezer het vermogen verkrijgt om te werken met mentale beelden, heilige taal en bewustzijnsuitbreiding waardoor er daadwerkelijk een transformatie plaatsvindt en inzicht ontstaat dat leven een proces is van het ervaren van multidimensionale werelden. De tekst legt uit hoe we Gods Manifestatie kunnen ontdekken wanneer het Hogere positieve Gedachtevormen en mathematische Ritmes van Licht en Trillingen emaneert en laat zien hoe alle Hogere Gedachtevormen werken met de trillingen van Lichtgolven en een harmonieuze coördinatie van collectieve – niet onafhankelijke – “wegen” die ons tot een diepere verbinding met de Levende God brengen.

Het Boek van Kennis: De Sleutels van Enoch® was het eerste boek dat erop wees dat de Grote Piramide was afgestemd op het sterrenbeeld Orion. Het was ook het eerste boek dat een rechtstreekse relatie liet zien tussen DNA-codering en de Goddelijke Naam. Bovendien beschrijven de Sleutels de Goddelijke Genetische Code in het menselijke lichaam die de mensheid zal voorbereiden op nieuwe levensperspectieven binnen de omringende Hogere Evolutie door het gebruik van de identieke centrale genetische lichtinformatie voor lichttransformatie.

De Sleutels zijn daarom een blauwdruk voor de verschillende niveaus van spiritueel bewustzijn en voorzien in een “codering” om deze werkelijkheidsniveaus te begrijpen door ze intensief te bestuderen. Ze dagen ons uit voorbij het gewone driedimensionale denken van ons rationele intellect te gaan om ze als bovenrationeel te aanvaarden. Nog belangrijker is dat de Sleutels ons vertellen dat we allemaal ervaringswezens zijn met een vrije wil. Het is de acceptatie en integratie van ons Hoger Zelf met de vonk van het Goddelijke, in combinatie met het energieveld dat de kennis van de ware wetenschap van het Leven voorbrengt, dat ieder van ons in staat zal stellen gezamenlijk de kwantumsprong te maken.

De Sleutels vormen tezamen een CODEBOEK dat uitlegt hoe het Goddelijke is verbreid en gemanifesteerd door hogere Gedachtevormen die zich ontvouwen in alle gebieden van het leven. Benadrukt moet worden dat deze tekst niet werd ”gechanneld” maar rechtstreeks aan de auteur werd gegeven in een ervaring van aangezicht tot aangezicht met twee wezens van Hogere Superluminale Intelligentie. Vandaar dat deze Sleutels ons een grote voorbereiding verschaffen, niet alleen voor de grote eenwording van het materiële rijk, maar voor de ascentie vanuit de materiële en metamateriële rijken naar de bewustzijns- en spirituele rijken van hogere schepping. Uiteindelijk tracht de tekst ons te helpen bij de volledige transformatie van onze fysieke en mentale mogelijkheden en bij Kwantum-Geest(mind)ervaringen. Hierbij is het mysterie waar Christus naar verwees als “Het Huis der Vele Woningen” niet langer een mysterie maar een actieve veelbetekende openbaring waarin we zelf actieve deelnemers zijn.

Dr. J.J. Hurtak Ph.D Ph.D heeft samen met zijn vrouw Desiree Hurtak Ph.H ook The Awakening of the Overzelf geschreven.

Bron voor deze pagina en voor meer informatie:  keysofenoch.com
Voor bestellen:  academy@affseurope.org

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.