DNA

Kosmische codes in het DNA

De kwantumfysica vertelt ons dat de hele kosmos is doordrongen van informatievelden, die deel uit maken van een ingewikkeld web van verbindingen, waardoor we onderling verbonden zijn op manieren die we ons nu pas beginnen te realiseren. Alles in de kosmos is met elkaar verstrengeld.

Het universum is een vibrerende staande golf, die voorbij de zwaartekracht kan communiceren. Het elektromagnetische veld van de Aarde verandert steeds. Wanneer de mensheid de zwaartekrachtgolf-technologie kan gaan gebruiken zijn we in staat met andere planeten te communiceren. Wij stammen niet af van de materiële wereld, maar van een hogere code die ons leven beïnvloedt. Het DNA/RNA in onze cellen is een belangrijke koppeling tussen de verschillende dimensies. De hogere intelligentie gebruikt deze vorm van communicatie om contact met ons te maken.

Genoom

Het genoom is de term die wordt gebruikt om alle genen te beschrijven die in de chromosomen van een bepaald organisme zijn vastgelegd; de omvang wordt doorgaans aangegeven als het totale aantal basenparen. Het menselijk genoom bevat ongeveer 3 miljard basenparen, dit is het geheel aan erfelijke informatie vervat in het DNA. Het genoom is niet alleen een chemische code, maar ook een golfvorm, een golfcontinuüm.

Nieuwe fysica

Het DNA is een hologram. Holografische informatie vereist laseractiviteit. In de nieuwe fysica heeft men ontdekt dat het DNA elektromagnetische en akoestische eigenschappen heeft en laserlicht en elektromagnetische licht uitzendt. Uit de cellen komt laserlicht naar buiten. Het DNA-molecuul is daardoor de bron én de ontvanger van akoestische golven, die van de ene golf in de andere golf kunnen overgaan. De genetisch informatie in de cel kan door elektromagnetische en/of akoestische signalen veranderden. De holografische beelden van het DNA kunnen van buitenaf worden beïnvloed.
Door elektromagnetische informatie te vertalen in akoestische signalen kan men genetische mutaties bewerkstelligen.

Er bestaat een directe relatie tussen het DNA en het nulpuntveld. De laseractiviteit van het DNA kan uit het nulpuntveld een bepaald patroon lezen. DNA functioneert als een kristal. Het heeft een hoog gestructureerde coherente structuur met een perfecte geometrie. Vanwege zijn geometrische structuur laat het slechts bepaalde golflengtes door. De ontstane golf is zeer stabiel, opent de dubbele helix en leest de holografische informatie. Dit is niet het chemische, maar het akoestische deel. Er is sprake van een interactie tussen de licht- en geluidsaspecten in het DNA. Het is niet alleen laserlicht, het is een combinatie van licht en klank.

Emoto

Er bestaat er een directe structurele relatie tussen de taal in het DNA en het gesproken woord. Je kunt tegen het genoom spreken. Het DNA begrijpt taal. Je kunt de chemische reactiesnelheid in het DNA beïnvloeden door spraak, door taal en door muziek. Daarbij ontstaan waterkristallen. Ziek water kan geen kristallen meer vormen, het is zijn Merkabah verloren, er is geen geometrie meer aanwezig.
Door positieve energie, meditatie en het uitspreken van gebeden ontstaan er nieuwe kristallen. De Heilige Namen zijn elementen van taal, die in de mens, in het DNA, hogere dimensies bereiken en hogere gedachtevormen wakker maken. Positieve communicatie, positieve gedachten en positieve woorden hebben invloed op ons DNA, ons welzijn en onze gezondheid.

Beeld en Gelijkenis

Het DNA staat in directe relatie met het Shekinah-veld. Er bestaat een onzichtbare orde, waardoor we steeds verder kunnen groeien naar een hoger bewustzijnsniveau.
In laboratoria wordt eigenlijk alleen het biochemische deel van het DNA gebruikt. Niet de akoestische informatie. Wanneer de hogere codes in het DNA wakker worden, opent de genetische taal zich op 7 niveaus. Niet alleen op het biochemische niveau.
Dan wordt het oog boven het hoofd dat naar boven en naar beneden kan kijken geopend. Het is niet voldoende om alleen in het 6e en 7e chakra aanwezig te zijn. Er wordt dan geen staande golf gevormd. Het gaat om de hele golfvorm van alle chakra’s samen. Het 8ste chakra boven het hoofd verbindt de lichaamschakra’s met de hogere programma’s van het Overzelf. Dan is er een directe interactie mogelijk tussen het Beeld (ons Lichtlichaam) en de Gelijkenis (de Shekinah).

Y H W H

De Naam Y H W H is gecodeerd in elke biochemische functie van ons lichaam. In het bijzonder in de DNA-RNA-matrix. Het tetragrammaton van de heilige Naam van de Vader is samengesteld uit de drie heilige letters: ’Jod’, ‘He’ en ‘Wav’.  Dit zijn van oorsprong geen letters, maar vuurgeometrieën, gedachtegeometrieën die reacties teweegbrengen binnen de DNA-RNA-lettercombinaties. De Hebreeuwse letters zijn in feite gedachtevormen, Lichtvibraties die de hogere krachtvelden sturen. Krachtvelden die gebruikt worden om alle intelligentievormen van de goddelijke geest te evolueren.

BEWUSTE ENERGIE

Het geheim van de Heilige Geometrie is niet de geometrie zelf, maar het feit dat vibraties geometrische patronen kunnen aannemen.
Ether

De leeg gewaande ruimte van het universum is in niet leeg. Het bevat spirituele energie die de moderne wetenschap herontdekt heeft als ether. Deze energie is al duizenden jaren in veel oude spirituele tradities bekend onder de namen Chi, Ki en Prana. Deze energie schept niet alleen ieder moment opnieuw de fysieke wereld, maar is ook gerelateerd aan bewustzijn. Verschillende wetenschappers geloven nu dat de oorspronkelijke bewuste energie van het universum de eerste oorzaak van de schepping is. Het nulpunt van de ether is perfecte stilte, de alfa en omga van de schepping. Dit nulpunt is tegelijkertijd perfecte stilte én oneindige beweging.
Het idee dat God het licht in de wereld is kan letterlijk genomen worden. Materie wordt gecreëerd uit puur licht. Ieder atoom in het universum is bijgevolg zelfbewust en het universum als geheel is derhalve één bewust wezen: het universele bewustzijn.

Vortexen

De etherenergie rangschikt zich in basale geometrische golfpatronen, de Platonische lichamen en vormt zo materie. Het is een soort supergeleidende vloeistof die door alle fysieke objecten heen vloeit. De ether creëert vortexen, kleine tornado’s van een wervelende spiralende energie in ons universum. De vortexen in de ether zijn te vergelijken met de kleine draaikolken in een rivier. Deze vortexen vormen de basale bouwstenen van de materie.

Torus

Wanneer twee van deze ethervortexen hun slurven samenvoegen, vormen ze een torus.  In de torus kunnen vloeistoffen binnenwaarts en buitenwaarts spiralen. Het is een zeer stabiele stromingsvorm. De torus wordt vaak vergeleken met een donut. Het is een bolvormige vorm die bij de polen naar binnen is gevouwen om een klein gat in het midden te vormen. De ethertorussen kunnen op elkaar gestapeld worden, waardoor de Platonische lichamen ontstaan.

Zo boven zo beneden

Het holografische principe van het universum staat bekend als, ‘zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven’. Hiermee wordt bedoeld dat er een correspondentie bestaat tussen de verschillende bestaansniveaus, de macrokosmos en de microkosmos. Dit hermetische principe vertelt ons dat wat we daarbuiten zien in het universum, in de melkwegstelsels, de sterren en de planeten, ook terug kunnen vinden op een kleinere schaal binnen in de atomen.

Platonische lichamen

Recente ontdekkingen tonen aan dat de Platonische lichamen ook voorkomen in melkwegstelsels. In ons melkwegstelsel heeft de dierenriem met zijn 12 tekens de geometrie van een dodecaëder, waarbij de 12 vlakken overeenkomen met de 12 tekens van de dierenriem. Platonische lichamen komen ook voor in de energiebanen van de aarde. De ‘aura’ van de aarde is een dodecaëder-icosaëderraster van energielijnen, het aardraster.

Chakra’s

Ook in de aura of het energieveld van het menselijke lichaam zijn Platonische lichamen aanwezig. Dit bio-energieveld is bij de Chinezen al sinds duizenden jaren bekend als het Chinese meridiaan systeem met zijn zeven chakra’s. Het oosterse chakrasysteem zou de knooppunten vormen waar vortexen van subtiele energieën afkomstig uit een hogere dimensie ingrijpen op het fysieke lichaam.

Merkabah

Veel Oosterse tradities zijn het erover eens dat het energetische energielichaam dat het tegenwicht vormt van het fysieke lichaam, het voertuig is van de menselijke ziel. De energiestructuur van de menselijke aura heeft met name de stertetraëder in zich, ook wel Merkabah genoemd.
Men geloofde dat het roterende licht van de Merkabah een persoon van de ene dimensie naar de andere kon brengen. Het was het licht waarlangs de ziel afdaalde in het menselijk lichaam en dat ook gebruikt kon worden om naar hogere niveaus te reizen.

Het hart

In het energieveld van ons hart komen ook Heilige Geometrische patronen voor. Het menselijk hart heeft een elektromagnetisch veld in de vorm van een donut-/torusvormig veld dat de zeven gelaagde spieren van het hart aanstuurt. Dit torusvormige energieveld is de animator van het hart.

 DNA

De basisgeometrie van het DNA is een dodecaëder. Ons DNA heeft de geometrie van tien in elkaar gevlochten dodecaëders die langs de helix spiralen. Omdat het universum een gigantisch superhologram is en dat alles in het universum onderling met elkaar verbonden is door middel van golven, is ook het DNA elektromagnetisch gekoppeld aan het aardraster en de dierenriem door dodecaëder energievormen.

Hart- en breingolven hebben een veel langere golflengte dan de golven in het DNA. De gulden snede overbrugt de schaal van de langere golven van het hart en het brein naar de kortere golven van het DNA. Wanneer onze gedachten en emoties afgestemd zijn op liefde, ontstaat er een waterval van harmonische energie die de energie van ons hart verbindt met ons eigen DNA. De energieën van geest en hart komen uiteindelijk als bio-fotonen, als blauwviolet licht, in ons DNA.

Bio-computer

Het DNA is niet enkel een chemische geheugenchip voor de productie van eiwitten. DNA functioneert als een bio-computer die in staat is om biologische informatie te verwerken. Russische onderzoekers hebben hogere programmeertalen ontdekt in het DNA. Zij ontdekten dat de tekst van het DNA-boek veranderd kon worden. Met andere woorden, de software van het menselijke genoom, ons DNA-molecuul, kan geherprogrameerd worden door menselijke spraak, laserlicht en menselijke emoties. Het DNA-molecuul als golfvorm is afgestemd op het hart en is in staat om haar ‘akoestische emoties’ te ontvangen. Onze emoties programmeren ons DNA en beïnvloeden het immuunsysteem van onze cellen.

Bio-fotonen

Niet alleen emoties voeden ons DNA met blauwviolet licht, ook goede voeding doet dit. Planten ontvangen dit licht direct van de zon. Zo wordt het coherente licht van de zon opgeslagen als bio-fotonen in het lichaam.

 

Morfische velden

DNA is in staat is om biologische informatie, afkomstig van alle cellen in het lichaam, op te slaan en te raadplegen. De chromosomen van alle cellen zijn onderling met elkaar verbonden in een holistisch continuüm, een soort biologisch internet in het lichaam.

‘DNA werkt als een soort antenne die niet alleen openstaat voor de interne invloeden en veranderingen in het organisme, maar ook voor die van buitenaf. Dit breidt zich niet alleen uit naar de lokale omgeving van het organisme, maar tot ver daarbuiten, tot het gehele universum aan toe.’

 De genetische informatie ligt in werkelijkheid opgeslagen in morfische velden, die op alle niveaus in het universum gevonden worden van atomen tot sterrenstelsels.

Cellen hebben het vermogen om hun eigen DNA te herprogrammeren wanneer de omgeving dit verlangt. Morfische velden zouden weleens de sturende kracht achter de biologische evolutie kunnen zijn, in tegenstelling tot de willekeurige mutatie van de genen en het natuurlijke selectieproces zoals Darwin dat ooit voorstelde.

Deze nieuwe ontdekkingen laten zien hoe weinig we pas over DNA weten. Totdat we de taal van het DNA spreken, moeten we niet proberen het ‘boek des levens’ te herschrijven.

 

BEELD EN GELIJKENIS

Adam Kadmon

Volgens de Kabbala is de Adam Kadmon het lichaam van God. Het is een informatieveld, dat de Goddelijke energie naar de lagere werelden brengt. Hogere energievormen brengen, via vortexen, het Licht naar de Aarde. Vanuit het Licht ontstaan humanoïde vormen en uiteindelijk de Adamische mens.

De mens is geschapen als Beeld en Gelijkenis. Wij dragen het Goddelijke Beeld in ons en wij kunnen ons verbinden met het Goddelijke Energieveld, de Goddelijke Gelijkenis. Alles is in ons aanwezig tot in de kleinste subatomaire deeltjes.

Het Adamische Beeld is niet alleen te vinden op planeet Aarde, maar ook in verschillende sferen van het universum, zoals op de verre planeet Meton en de planetaire sterrenstelsels verbonden met Orion, Sirius, Perseus enz.

Overzelf

De Adam Kadmon heeft een genetisch proces in ons leven gebracht. Onze genetische code komt vanuit de ruimte, van ver voorbij Orion. De totale Goddelijke code is in ons DNA aanwezig.
In onze wereld heeft er een interferentie plaatsgevonden waardoor wij hiervan zijn afgescheiden. Wij leven nu voor een groot deel in een gesloten universum.

Ons Goddelijke Beeld wordt gereflecteerd in ons DNA. Door ons te verbinden met het Overzelf kunnen wij ons eigen DNA herstellen en ons bevrijden uit de begrenzing van de lagere werelden  Het Overzelf is een enorm energieveld dat nog in verbinding staat met de Adam Kadmon en dat al voor onze schepping bestond.

DNA

DNA is afkomstig van Lichtgeometrieën. Ieder bio-foton, ieder aspect van onze genetische code wordt steeds opnieuw in de Lichttaal gegeven. Het is een groeiproces, een evolutieproces in onszelf. Onze genetische code kan worden beïnvloed door onze hogere gedachten. De engelen kunnen ons daarbij helpen. Zij zijn als Lichtwezens steeds bij ons.

Elementen

De basiscodes van het leven zijn C-O-H-N (Koolstof, Zuurstof, Waterstof en Stikstof), die hetzelfde zijn voor al het leven in dit planetaire systeem en voor de meeste soorten in het hele universum.
Hoewel de codevolgorde verschilt voor de diverse soorten, inclusief buitenaardse levensvormen, worden dezelfde elementaire elementen en geometrieën gebruikt.

Y H W H

 De overgang van de Adam Kadmon naar de Adamische vorm wordt gecodeerd door de Goddelijke Naam Y H W H, door Heilige Muziek en door mathematische vibraties.
In onze realiteit zijn de DNA-wendingen en –spoelen gebaseerd op chemie. Maar vanuit een hogere realiteit, zijn het zwaartekracht- en magnetische velden die de spiraalsgewijs bewegende lichtpulsen nabootsen.

Nucleotiden

Op aarde worden levensvormen gecodeerd door de vorming van vier nucleotiden.
In het DNA zijn dat A G C T en in het RNA A G C U.
De centrale codering achter de DNA/RNA structuur is de volgorde van de nucleotide basen, die de aminozuren tot eiwitten codeert. Onze eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren, die worden gerangschikt volgens de Goddelijke DNA-code, door Heilige Klanken, kleuren en een drievoudige superhelixstructuur.
De basisstructuur is gebouwd als een continu zichzelf organiserend en zichzelf herstellend systeem, waarbij zowel bewustzijns als fysieke invloeden een rol spelen.

Er is vastgesteld dat een bepaald type DNA in staat is om 1 miljard terabytes aan gegevens te bevatten, gecodeerd in 4 DNA-basenparen. Er zijn meer dan 3 miljard basenparen in ons DNA. Als we dat vermenigvuldigen met de 4 nucleotidebasen, zijn er meer dan 12 miljard mogelijkheden en zijn er maar liefst 1022 potentiële informatiecodes die wachten om te worden vrijgegeven.

Permutaties

Wanneer we de Heilige Letters van YHWH uitspreken als vibraties van Goddelijke Kracht, kan dat ons leven veranderen en beginnen we te begrijpen dat klank een grote kracht is. Door de geopenbaarde Goddelijke Lettercode van de Goddelijke Vader, die van het Licht is en nooit als een statische vorm kan worden gezien, ontvouwen zijn veelvoudige permutaties zich als:

Ster van David

De Goddelijke Naam Y H W H is de blauwdruk van de levende Ster van David. YH vertegenwoordigt de bovenste driehoek en WH de onderste.
In onze realiteit zijn we alleen getuige van de secundaire tetraëder met een volledige zeshoekige levensvorm. De hogere vorm Y H Shin W H, draagt de Shin in zich van Shekinah en van Metatron El Shaddai.

Yod – Wod – He

 In Kabbalistische termen is de Yod het Licht of de Vlam in spiraalvorm, zonder begin of einde.

De Wod is de haak die de hemelen en de aardse sferen bijeenhoudt, die de gordijnen van de heilige tempel van Salomo bij elkaar hield. Ook brengt de Wod de link met de Gelijkenis tot stand. De Wod heeft de getalswaarde 6, die ook voorkomt in de hexagonale nucleotidebasen.

De He Heeft de getalswaarde 5 van de vijfhoekige structuur.  In de vijfhoekige vorm is het een van de ‘levenssleutels’ die aan de basis van het leven ligt.
Het 5-zijdige Pentagon is zichtbaar in de purines en suikers in het DNA/RNA.

De Yod heeft de getalswaarde 10, die wordt weergegeven in 10 piramidale verdelingen binnen een vijfhoek. Het is de tienhoekige vorm in het DNA.
De 10 is ook de eenheid van 1. Zoals die wordt weergegeven in de kracht van Phi (1,618,,,).
Dit is de Gulden Snede die in ons DNA verborgen ligt.

 

 

 

 

 


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.