Engeland

Het Megalitische Engeland met zijn steencirkels, leylijnen en
de huidige graancirkels

Stonehenge

In Engeland komen veel megalithische plaatsen voor. Veel van hen zijn verbonden met specifieke sterrengrids.
Stonehenge is een uitzonderlijke krachtplaats die op een kruispunt van veel sterke leylijnen ligt. Het is een geo-fysische tempel, een astronomische kalender in steen, die gericht is op het wintersolstitium.
Veel megalithische plaatsen zijn verbonden met specifieke sterrengrids.

In steencirkels is het aardmagnetische veld zwakker dan in de omgeving. Dit kan er op duiden dat ze werden gebruikt voor het telepathisch doorgeven van boodschappen, waarbij de energie die door leylijnen stroomt dit proces versnelde. De kracht van het aardmagnetisch veld neemt af in deze tijd.

Avebury en Sillbury Hill

Silbury Hill is onderdeel van het Avebury complex in het Engelse graafschap Wiltshire. Dit complex bestaat uit de grootste steencirkel ter wereld, uit het langgraf van West Kennett en de grootste door mensen gemaakte heuvel in Europa. De 27 neolithische monumenten in dit gebied vormen samen de Godin in het landschap, waarbij Silbury Hill de buik van de zwangere Godin symboliseert.

In dit gebied komen veel sterke leylijnen voor, die elkaar veelvuldig kruisen. Leylijnen zijn energielijnen die een netwerk vormen in en om de aarde. De ouden waren zich hiervan bewust en bouwden hun heiligdommen op deze krachtplekken. Aveburyhenge ligt op de Michael en Maria lijn, de bekendste leylijn van Engeland.

Graancirkels

Graancirkels komen in dit gebied in grote getale voor. Zij worden waarschijnlijk aangetrokken door de aanwezige leylijnen en door de waterhoudende aardlagen. Graancirkels zijn complexe geometrische pictogrammen. De Heilige Geometrie is de taal van de ziel. Wat is de boodschap van de graancirkels? Wordt er door middel van deze pictogrammen vanuit een andere dimensie met ons gecommuniceerd?

Staat er een nieuwe wereld op punt om geboren te worden?


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.