Het Menselijke Lichaamsveld

Human Body Field (HBF)

Het HBF is door wetenschappers geïdentificeerd als een informatieveld in en om het menselijk lichaam. In dit veld ligt informatie opgeslagen over ons fysieke lichaam en onze mentale gesteldheid. Het gaat zelfs verder. Het HBF houdt ook toezicht op de coördinatie en de regulering van ons fysieke lichaam, de chemische reacties, onze emotionele balans, mentale functies, energetische systemen en het geheugen.
De mens zelf, opgebouwd uit informatie en energie, is continu in interactie met dezelfde informatie- en energievelden om zich heen. Of anders gezegd: een mens creëert zijn eigen realiteit. Het HBF kan daarom worden beschouwd als een wegenkaart. Maar in plaats dat het mensen naar de juiste bestemming brengt, stuurt het informatie door het lichaam om alle activiteiten te besturen en te coördineren.
Het HBF is in wezen een intelligent informatiebesturingssysteem. De staat waarin je HBF zich bevindt, verandert voortdurend. Het is dynamisch en reageert op alles waaraan je fysiek en emotioneel wordt blootgesteld. Het reageert zelfs op je gedachten.
Deze graancirkel uit 1997 symboliseert het menselijke lichaamsveld.
Het HBF legt bovendien – laag na laag – informatie vast over wat je ooit ervaren hebt. De exacte werking en aard van het HBF is uitermate complex en gebaseerd op de “kwantumelektrodynamische” theorie. NES Health maakt gebruik van dit veld met als doel het zelfgenezende vermogen te stimuleren, waardoor klachten verminderen of worden opgeheven. Hoe werkt dit? Fysieke, emotionele en chemische trauma’s hebben een negatief effect op het lichaam, de mentale gesteldheid en dus op het HBF. Het verstoord HBF is af te lezen met NES Provision computersysteem. Vervolgens worden enkele verstoringen in het HBF gecorrigeerd met NES Infoceuticals. Infoceuticals zijn energetische druppels die het HBF herstellen. Herstel van het HBF leidt vervolgens tot vermindering of opheffing van klachten.Met de miHealth

Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.