Oude Culturen

De ontstaansgeschiedenis van Lemurië en Atlantis

 Aan onze beschaving zijn volgens de overleveringen meerdere beschavingen vooraf gegaan. Moderne geologen geloven dat de landmassa’s van de aarde ooit één gigantische massa hebben gevormd, Pangea.  Door de verschuiving van de continenten over het aardoppervlak, zijn de continenten in de loop van de tijden veranderd.
Hierdoor ontstond een verdeling van het land die sterk doet denken aan de theorie van de continentverschuiving van Blavatsky. Madame Blavatsky was een grote esoterica uit de negentiende eeuw. Zij heeft een grootse geschiedenis van de totale mensheid ontwikkeld die niet in de betrekkelijk recente prehistorie begint, maar in een voorstoffelijke bestaanstoestand. Volgens Blavatsky is de menselijke bestaansgeschiedenis begonnen in een fijnstoffelijke bestaanssfeer die wij niet kennen. Zij omvat in totaal zeven grote evolutiecycli. Wij leven nu in de Vijfde cyclus, die ongeveer een miljoen jaar geleden is begonnen. Iedere cyclus of wortelras in deze evolutie is verbonden met een ‘continent’ van landmassa’s op het oppervlak van de aarde. Blavatsky gaf de ‘continenten’ namen  die zij ontleende aan oude tradities. Zo gebruikte zij de naam Lemurië voor het ‘continent van het Derde Wortelras’.  Aan het continent van het ‘Vierde Wortelras’  – het evolutiestadium dat vooraf ging aan het onze – gaf zij de naam Atlantis.

Lemurië

Het fijnstoffelijke lichaam van het Eerste Wortelras was voorbestemd om ervaringen op te doen.  Hun lichaam was van een astrale substantie en niet zichtbaar voor onze ogen.  Ook het etherische Tweede Wortelras, dat meer fysiek was, zou voor ons onzichtbaar zijn geweest. Het Derde Wortelras, het Lemurische ras, werd volledig menselijk. Zij ontwikkelden een duurzame beschaving en   hadden helderziende vermogens, die tot in de dagen van Atlantis aanwezig bleven. Het Lemurische continent werd omstreeks 50.000 jaar Christus verwoest door vulkanische cataclysmen.  Te Yonaguni, een eiland van Japan, is een groot door mensen gemaakt onderwatercomplex gevonden. Het lijkt een soort tempel te zijn; het wordt een onderwaterpiramide genoemd. Is dit een restant van het oude Lemurië?

Atlantis

Uit het Derde Wortelras heeft zich het Vierde Wortelras ontwikkeld, de Atlanteanen. De oorspronkelijke Atlanteanen stonden nog rechtstreeks in verbinding met de spirituele wereld. Helaas hebben zij deze kennis misbruikt en is Atlantis ten gevolge hiervan tussen 40.000 en 10.000 jaar voor Christus ten onder gegaan. De overlevenden van Atlantis hebben hun sporen nagelaten in vele culturen…..
Wij zijn hun afstammelingen in deze tijd. Het Oorspronkelijke Atlantis was Licht en Liefde. Velen van ons voelen en ervaren dat deze Kracht in onze moderne tijd aan het terugkeren is. Hebben wij al in het Atlantis tijdperk deel gehad aan de evolutie van de mensheid? Zijn wij teruggekeerd om ons in dit tijdsgewricht van de geschiedenis te helpen bij het te boven komen van de huidige crises in de wereld? In de laatste fase van zijn bestaan stuurde Atlantis boodschappers uit naar alle delen van de toen bekende beschaving. Zij namen fragmenten van de oude kennis van deze beschaving met zich mee, waardoor zij het fundament legden voor latere beschavingen.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.