Kwantumfysica

Natuurlijke gezondheid van lichaam, ziel en geest

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Het lijkt erop dat de geneeskunde een nieuwe richting in slaat die niet meer alleen gericht is op de biologie en chemie. Nieuwe inzichten in de kwantumfysica maken duidelijk dat er meer is dan alleen ons fysieke lichaam.De kwantumfysica vertelt ons dat de hele kosmos is doordrongen van informatievelden, die deel uit maken van een ingewikkeld web van verbindingen, waardoor we onderling verbonden zijn op manieren die we ons nu pas beginnen te realiseren. Alles in de kosmos is met elkaar verstrengeld.
Oude culturen maakten al op een diep niveau contact met deze geestelijke en metafysische wijsheid. Bijna elke oude cultuur of traditie kent bv. overleveringen van een Kosmische Levensboom als het Hart van de Schepping.

Bewustzijn is een veld, mogelijk een kwantumveld. Omdat op het niveau van het kwantumuniversum alles met elkaar verbonden is, staan onze lichamen ook in verbinding met deze onderliggende energie- en informatievelden. Het is voor ons bijna onmogelijk om ons lichaam als een enorm netwerk van cellen en moleculen te zien, laat staan als een web van op elkaar inwerkende deeltjes en golven. Het mysterie van de natuur is dat golven en deeltjes, op ons meest fundamentele niveau, onze werkelijkheid zijn. En elke materiële structuur in het heelal straalt een unieke energiehandtekening uit.
In de bio-fysische geneeskunde erkent men dat een persoon meer is dan zijn of haar ziekte en dat er niet alleen een verstand-lichaam-verbinding, maar ook een geest-verstand-lichaam-verbinding bestaat. Onderzoek heeft nu bewezen dat gedachten, geloofsovertuigingen, emoties en gedrag de functies van onze cellen, onze organen en ons immuunsysteem diepgaand beïnvloeden. Zowel positief als negatief.
Alle door mij gebruikte werkvormen, gaan uit van dit principe en stimuleren de natuurlijke gezondheid van lichaam, ziel en geest.


Voor informatie, het opgeven voor een workshop of voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: Irene Jonkers Tel. 0595-424581 of 06 811 68 572 of klik hieronder om contact op te nemen.