23 sep 2013
september 23, 2013

Leven vanuit je Hoger Zelf

0 reacties

Hoger Zelf

imagesHet Hoger Zelf is dat deel van onze ziel dat niet in het lichaam aanwezig is. Het is dat wat we ‘thuis’ of ‘aan de andere kant van de sluier’ noemen: het is de plek waar we vandaan komen en ook weer naar terugkeren als we dit lichaam achter ons laten. Het is 99% van ons wezen, wij zijn maar voor 1% hier op Aarde.
Ons Hoger Zelf vraagt ons objectief naar ons leven te kijken, in plaats van dingen te interpreteren vanuit ons denken en/of onze emoties. Wij kunnen aan ons Hoger Zelf vragen om ons de moed te geven om op te komen voor onze waarheid en ons te helpen om moeilijke situaties bij de kern aan te pakken. Wanneer wij afgestemd zijn op ons Hoger Zelf, worden wij gevoeliger voor de behoeften van onszelf en van anderen. Wij kunnen dan ons levensdoel vervullen en onze grootste creativiteit tot uiting brengen.

 Lager zelf – ego

images-1Het ego kunnen we vergelijken met een schild dat voortdurend bezig ons te beletten om de inzichten en het Licht van ons Hoger Zelf binnen te laten dringen in ons denken, voelen en handelen. Omdat we meestal doen wat het ego zegt, ervaren we pijn, frustratie, boosheid en depressieve gemoedstoestanden. Het ego misleidt ons net zo lang, totdat we ons onze oorsprong herinneren.  Het is voor onze ziel heel lang niet veilig geweest om haar ware gezicht te laten zien. Onze mentale en emotionele lichamen zijn vele eeuwen aan de macht geweest om ons onze karmische lessen te leren. De afwezigheid van ons Ware Zelf heeft ons een pijnlijk gevoel van gemis gegeven. Juist door het tegendeel te ervaren, zijn we ernaar gaan verlangen en worden we ons steeds meer bewust van onze kern en van onze afkomst.
Licht, Liefde, Mededogen, Vertrouwen en Moed zijn kwaliteiten van ons Hoger Zelf.

Overgangstijd van afscheiding naar Eenheid

lichamenIn deze tijd hebben wij de vrijheid en de keuze om de verbinding met ons Hoger Zelf weer te herstellen. In het dagelijks leven komen wij steeds in situaties die ons uitdagen en van ons vragen om voor oplossingen vanuit ons Hoger Zelf te kiezen.
Wanneer we uit onmacht, onzekerheid, boosheid of onbewustheid kiezen voor reacties van afgescheidenheid (uit onze oude kwetsuur), worden er met groot geduld vergelijkbare situaties op ons pad gebracht, die om steeds duidelijker keuzes vragen. Het gaat om een radicaal JA zeggen tegen onze Innerlijke Leiding.

Actief werken met je Hoger Zelf

images-2De verandering komt op de dag dat we gaan inzien dat het probleem niet buiten ons maar binnenin ons ligt. Dat is de dag dat wij ons Hoger Zelf kunnen gaan uitnodigen en toelaten. Dan kan het Hoger Zelf de link leggen met onze levensopdracht en ons helpen om dit te verwezenlijken. In feite is het onze assistent uit de hemelse sferen, die ons helpt bij alles wat wij in dit leven tegenkomen.
Ons ego probeert om ons wantrouwig en vol twijfel te maken voor het hogere. Afstemming op het Hoger Zelf zorgt voor een permanente bewuste verbinding, het is onze steun en toeverlaat. Intiem worden met ons Hoger Zelf betekent eigenlijk intiem worden met het hogere deel van jezelf en dat van ieder ander. Het is de opstap naar nog hogere sferen en nog grotere mogelijkheden: het Goddelijke Zelf of Ik Ben.

Goddelijke Zelf

Leven van uit het Hoger Zelf 3Het Goddelijke Zelf is de spirituele en energetische kern in iedere mens. Het is letterlijk en figuurlijk een uniek zaad van Goddelijk Licht, een Goddelijke Vonk. het is de Goddelijke Vonk in onze ziel die – omdat zij Goddelijk is – er altijd was, onveranderlijk is en er altijd zal zijn.|
De Goddelijke Vonk manifesteert zich in ons door middel van de Goddelijke Namen. Dit zijn klankvibraties, die ons Hoger Zelf herkent, die richting geven aan ons levensdoel. Wanneer ons Goddelijk Zelf ontwaakt, ontdekken wij dat ons fysieke lichaam gecodeerd wordt door Licht- en Klankfrequenties. Het zijn de Goddelijke Lichtcodes in ons DNA, de inwonende Lichtkracht in elk orgaan van ons lichaam.
Zo wordt het Goddelijke Een met ons en worden wij Een met het Goddelijke. Wij worden samen Een, wij zijn Lichtwezens!

 

 

 

 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *