22 mei 2014
mei 22, 2014

Spannende Tijden

0 reacties

Astro-artikel van Sophy: www.astrosophy.nl

images-1We zitten midden in heel interessante ontwikkelingen. Tussen de Maans- en de Zonsverduistering van 15 en 29 april is er veel gebeurd. Zo was er het overleg over de Oekraïne. Het lijkt misschien niet heel spectaculair, maar met de astrologie als achtergrond zie je toch dat we een stapje verder kunnen komen. Met name de Maansverduistering had een sfeer die deed denken aan die van april 1939, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 1 september. Op zich was er toen ook de mogelijkheid van overleg en samenwerking, maar door de nog sterk aanwezige Mannelijke energie zag men oorlog nog als enige uitweg. Mogelijk is dat nu anders.

Maan – en Zonsverduistering

imagesDe Maan brengt een kosmisch patroon naar de aarde en geeft er vorm aan. Een Maansverduistering brengt vaak iets met zich mee dat in het donker, in het onbewuste, heeft gezeten. Het gaat hier om de Vrouwelijke energie en hoe we daar actief iets mee doen. Zoals bijvoorbeeld in overleg gaan in plaats van oorlog voeren. We leven nu in een tijd waarin we een nieuw evenwicht kunnen gaan neerzetten en gaan samenwerken. We zitten nog ruim een jaar in deze energie en daardoor krijgen we nu te maken met heel duidelijke spiegels, zodat we anders kunnen gaan reageren.

Doorbreken van Mannelijke hegemonie

images-2Het hogere doel van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog was het doorbreken van de Mannelijke hegemonie. En daarmee ook het doorbreken van de gewoonte om leiders en autoriteiten blindelings te geloven. Voor die tijd was oorlog anders. Als iemand riep “aanvallen”, dan werd er zonder meer gehoorzaamd. En vaak werd er alleen maar bij mooi weer gevochten. Maar de twee Wereldoorlogen waren zo heftig en zo vernietigend, dat we er hard met onze neus bovenop werden gedrukt dat het zo niet langer kon. Het waren de voorbereidingen om ons ervan bewust te maken dat het moment daar was om de Vrouwelijke energie neer te gaan zetten. Dit voorjaar is dat niet zo moeilijk, er zijn diverse series over de Wereldoorlogen op tv. Zodat we nog eens kunnen zien dat het anders moet. Het lijkt er ook op dat meer mensen zich gaan realiseren dat het anders kan.

Grote Plan van het Universum

images-3Met dat besef moeten we dus iets doen en dit jaar hebben we de gelegenheid om hierin een kwantumsprong te maken. Maar dat moeten we wel doen, het gaat niet vanzelf. Wij zijn de uitvoerders van het Grote Plan van het Universum, en dat sluit naadloos aan op onze persoonlijke ontwikkeling. En dan is het zaak dat we dat daar zo bewust mogelijk mee aan de gang gaan. De hogere trilling met de Vrouwelijke energie komt steeds duidelijker naar ons toe, waardoor we anders kunnen gaan reageren. We zijn medescheppers en daardoor ook medeverantwoordelijk.
Als je denkt dat je zelf alleen vrede en licht bent, maar donker en oorlog op aarde waarneemt, weet dan dat die in je eigen schaduwkant zitten. Want we vormen een Eenheid, wat met de ander gebeurt, gebeurt met jou. De ander dat ben jij.
Het is ook wel goed om te beseffen dat gevoelens, gedachten en emoties niet exclusief van jou of van mij zijn. Ze zijn, ze zitten in de lucht. We kunnen ze opnemen en door ons heen laten stromen en dan, omdat we niet beter weten, denken dat ze van ons zijn. Als we dan iets beoordelen als negatief en zo snel mogelijk de positieve kant willen neerzetten, is het handig om even te bedenken dat, als wij alleen maar positief willen zien, iemand anders, noodgedwongen, de negatieve kant moet opnemen en neerzetten. Krishnamurti zei het al: er is oorlog omdat jij vrede wil.

Communicatie

images-5We zien overal op aarde dat nog niet iedereen met de nieuwe energie overweg kan. Daarom is overleg en communicatie zo belangrijk. De aanleiding lijkt te zijn dat Rusland de Krim terug wilde en dat dit gebeurde is, met Mars retrograde, niet zo vreemd. Als Mars retrograde staat is dat een heel geschikt moment om iets terug te draaien. Maar de achtergrond is toch dat we de kans krijgen om te leren samenwerken en overleggen, zodat oorlog niet meer vanzelfsprekend is.
De eerste aanzet naar deze houding was de samenstand van Uranus en Pluto in de sixties. De Vietnamoorlog heeft toen veel mensen de ogen geopend. Oorlog was ineens niet meer eervol. We gingen ons realiseren dat, als niemand wil vechten, er ook geen oorlog is. Het kwam naar buiten in de idealen van de Flower Power. Nu Uranus en Pluto al een paar jaar haaks op elkaar staan is dat een vervolg op dat bewustwordingsproces. Mogelijk zal later pas blijken hoe belangrijk deze tijd was. Misschien wel als Uranus en Pluto tegenover elkaar staan, in 2048.
De mensheid is bezig volwassen te worden. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen in plaats van gedachteloos achter leiders en autoriteiten aan te lopen. Dat is heel mooi, behalve als je toevallig die leider bent. En dat lijkt iets waar vooral de leiders nu mee op moeten passen, Zij lijken nog een vorm van oorlogsdreiging in het achterhoofd te hebben, met het nodige wapengekletter. Hoe het afloopt is moeilijk te voorspellen. Hoe bewust zijn onze leiders ervan dat het anders kan? En willen wij zonder nadenken achter onze leiders aanlopen? Met een retrograde Mars is het hoe dan ook niet zo handig om een oorlog te beginnen, er is kans dat het niet lukt of dat de actie verzandt. Als Mars weer direct is gaan lopen (na 20 mei) is er de mogelijkheid de zaken anders aan te pakken.

Uranus

UnknownMensen leren nu om minder gehoorzaam te zijn aan autoriteiten, leiders en wetten. Er komt teveel informatie naar buiten, we kunnen ze niet meer op een voetstuk zetten, zoals dat bijvoorbeeld in het Vissentijdperk gebeurde. Hooggeplaatst is niet hetzelfde als hoogstaand en bewust. Het Indiaanse walk your talk is een typisch Vrouwelijke denkwijze die nog niet iedereen heeft geïntegreerd.
De maanden mei en juni staan nog steeds in het teken van dezelfde ontwikkelingen als in april. Het is een lastig te hanteren energie, waarbij de ene partij voor de oude machtsconstructies gaat en de andere de zaak op een nieuwe en baanbrekende manier wil spelen. Er zijn altijd krachten en tegenkrachten. Het lijkt op twee stappen vooruit en één achteruit.
Vooral Uranus brengt veel vrijheidsdrang in de lucht. Uranus is de planeet van Waterman, maar dat wil niet zeggen dat elke Waterman Uranus constructief gebruikt. Ook een Waterman kan vasthouden aan een oud en veilig patroon. Ken je het nummer van Paul van Vliet: Papa is blijven hangen in de sixties? Dat is typisch iets voor een Waterman, die voelde zich heel goed bij de sfeer van die tijd en wil dat vasthouden.
Het is dan ook een lastige planeet, omdat hij zo onpersoonlijk werkt. Je moet gewoon wat ouder zijn en ervaring hebben om Uranus constructief te kunnen gebruiken. We zien dat in de boodschap van nu om het ego, de persoonlijkheid, en het gehecht zijn aan het bekende, los te laten. Met een sterke Uranus kun je je alleen voelen in een traditionele omgeving. En dat kan iedereen zo voelen, niet alleen de Watermannen onder ons.
Uranus is je hart volgen. Leven zoals jij dat oké vindt en dat ook accepteren van anderen. Het is aantrekken wat je zelf mooi en prettig vindt. Als je heel graag met een stropdas om wilt lopen, of met hoge hakken en nagellak omdat je je daarbij goed voelt, is dat oké. Maar doe het niet omdat het zo hoort, of omdat je baan dat vraagt. Net als geen verjaardag vieren of kerstkaarten sturen als dat tegen jezelf ingaat, dat soort dingen. Je maakt je niet altijd populair door zo te leven, maar je bent wel authentiek. En daar gaat het om in deze tijd. Uranus vraagt om uiterste eerlijkheid, alles elimineren wat niet echt bij je past. Maar ook weten en accepteren dat je een donkere kant hebt.
Mensen met een sterke Uranus willen meestal niet onder een autoriteit werken, ze zijn vaak beter af als ZZPer. Uranus helpt om patronen te doorbreken, om de autoriteit in jezelf te ontwikkelen. Een depressie ontstaat vaak als mensen de autoriteit buiten zichzelf zetten. Geen wonder dat dit nu zo vaak voorkomt. En zo zijn er meer ziektebeelden die daarmee te maken hebben.

Klokkenluider zijn

images-7In deze tijd is het de bedoeling van het Universum dat we dwarsliggen, vragen stellen, klokkenluider zijn, ons hart volgen. Met name de generatie die geboren is na 1965 is in de wieg gelegd om dit te doen, en de drang wordt steeds sterker. Natuurlijk waren er eerder ook al mensen die deze eigenschappen hebben. De kinderen die in deze jaren geboren worden kunnen leidend zijn in het neerzetten van dit patroon.
Soms wordt het persoonlijke leven heel sterk verbonden met de collectieve ontwikkeling. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het begin van beide Wereldoorlogen. Saturnus en Pluto maakten toen contact met elkaar en zij zijn het symbool van transformatie van de maatschappij. Als je in zo’n oorlog leeft ervaar je dat heel sterk, denk maar aan de mensen die toen moesten vechten. Vanaf begin 2008 tot 2024 loopt Pluto door Steenbok en dat geeft hetzelfde beeld als Saturnus met Pluto. En met name vanaf oktober 2012 tot eind december 2014 wordt dit nog eens versterkt door Saturnus die door Schorpioen loopt. Mensen die in zo’n periode worden geboren hebben de opdracht om de symboliek van die planeten neer te zetten. Het is hun taak om oude patronen te doorbreken en blijvend te veranderen. Als kind kunnen ze hun ouders en leraren flink dwarszitten. Niet ieder kind kan dat volhouden, maar later in hun leven komt het er wel uit. Als je in de wieg bent gelegd om dwars te liggen zul je dat ook doen. Maar ook als je in zo’n periode volwassen bent, wordt je uitgenodigd om er gestalte aan te geven.
De combinatie Saturnus en Pluto komt natuurlijk wel vaker voor. Bijvoorbeeld in 1948 bij de oprichting van de staat Israël. Dat lijkt een heel karmisch gegeven: de tijd dat de Joden vervolgd werden heeft dezelfde kosmische print als de oprichting van hun staat.

Maatschappelijke transformatie

images-8We leven nu dus ook in een tijd van maatschappelijke transformatie, aangevuld met een stevige drang om de eigen vrijheid om onszelf te zijn, vorm te geven. Dit gebeurt vooral door initiatieven van gewone mensen, die gaan hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is de invloed van het Watermantijdperk: we gaan naar zelfbeschikking. Zo zijn er vorig jaar bijvoorbeeld heel veel zonnepanelen geplaatst, ook zonder subsidie. De overheid verwacht nog steeds dat mensen geld, dus subsidie belangrijk vinden, maar het lijkt erop dat het niet meer zo werkt. Welzijn, ook dat van de aarde, wordt belangrijker dan welvaart.
Het werkt ook niet om iets te bestrijden. Dat worden welles-nietes spelletjes. Dan roept iedereen zijn mening en praat men door elkaar heen. Wat wel werkt is naar elkaar luisteren met respect voor elkaars mening. Want alles is en alles is goed. Alles is ook precies zoals het moet zijn, er valt niets te verbeteren. Alles bestaat in de Eenheid , het leven is een proces en we hoeven ons ook geen doelen te stellen, dat doet het Universum voor ons. Als iets gedaan wil worden weten we dat in ons hart. Dat is de manier waarop het Universum ons leidt. Oorlog ontstaat als we als kippen zonder kop doen wat er gezegd wordt. Dan zijn we robots die meelopen en blindelings de leiders volgen zonder ons eigen pad te volgen.

Vrouwelijke trilling

images-9Het gaat nu om het neerzetten van de Vrouwelijke trilling, in de praktijk om het vaker gaan gebruiken van de rechter hersenhelft. De linkerhersenhelft herbergt de ratio, gedachten en ideeën over de werkelijkheid. En dat is niet de werkelijkheid zelf, die maken we, ieder voor zich, door ons denken. Het is de kant die gericht is op splitsing, kritiek, oordelen, beledigen, is gefixeerd op details en status. De rechterhelft staat voor intuïtie, voor het ervaren van de Eenheid, weten dat iedereen al compleet en perfect is en dat er niets veranderd hoeft te worden. Als het tijd is om iets te doen dan weten we dat. Zoals we weten dat we iets moeten eten als we honger krijgen.
Op 20 mei gaat Mars weer direct lopen en dat betekent dat we de zaken waar we tussen 1 maart en 20 mei aan zijn begonnen, nog eens mogen herwaarderen. Als we te haastig aan iets zijn begonnen, kan blijken dat we te voorbarig zijn geweest. Misschien moeten we wel opnieuw beginnen of iets heel anders gaan doen. Ook is het mogelijk dat kabinetsplannen worden gewijzigd.
In de laatste helft van juni zijn er weer sterke contacten tussen Mars, Uranus en Pluto. Dingen die in april hebben gespeeld kunnen we dan anders gaan aanpakken. Het is wel een heftige combinatie waar we misschien niet eens direct iets van merken, maar later zullen we zien dat het een heel belangrijk moment was.
Er is een Volle Maan in met Zon in Stier en Maan in Schorpioen op 14 mei. Op 28 mei is er een Nieuwe Maan in Tweelingen en op 13 juni een Volle Maan in met Zon in Tweelingen en Maan in Boogschutter. Tenslotte nog een Nieuwe Maan op 27 juni, dan in Kreeft. Ze staan allemaal in het teken van bewustwording van de Vrouwelijke trilling, met de mogelijkheid er actief iets mee te doen.
Mei 2014
Categorieën: Artikel | Trefwoorden: Mars, Uranus. Pluto | Permanente link

 

 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *