Bloedrode Maan

wolken-dreigen-goed-zicht-maansverduistering-belettenVoor het eerst sinds lange tijd is er sprake van een volledige maansverduistering, in combinatie met een ‘bloedmaan’.
De schijf van de maan is bovendien groter dan anders, doordat hij erg dicht bij de aarde staat. Dat fenomeen wordt ‘supermaan’ genoemd.

Een maansverduistering ontstaat als de aarde precies tussen de zon en de maan in staat. De aarde houdt de zonnestralen tegen en de maan kan het licht dus niet naar de aarde kaatsen. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood.

MaaneclipsMaansverduistering

De eclips is van begin tot eind te zien in Nederland. De laatste keer dat dat het geval was, was in 2008. De volgende keer is in 2029.
De verduistering begint om 2.11 uur. Tussen 4.11 uur en 5.24 uur is het hoogtepunt; de maan trekt dan helemaal in de schaduw van de aarde. Rond 7.24 uur is alles voorbij.

 ‘Bloedrode’ Maansverduisteringen

imagesIn 2008 ontdekte de Amerikaan Mark Biltz dat er steeds Zons- en Maansverduisteringen samenvielen met Bijbelse feestdagen. Dit worden Tetrades genoemd en worden gezien als bijzondere markeringsmomenten in de tijd. Deze vier Maansverduisteringen kleuren bloedrood en vallen twee achtereenvolgende jaren samen met Bijbelse feestdagen; In 2014/2015 Pasen en het Loofhuttenfeest. Dus twee in 2014 en twee in 2015. De laatste bloedrode Maanverduistering is op 28 september 2015. Dit is tevens een supermaan (Staat extra dicht bij de aarde en is dus extra groot zichtbaar) Deze totale ‘bloedrode’ Maansverduistering van september 2015 is zichtbaar in Nederland.

Gedeeltelijke Zonsverduistering

imgres-1Ook is 2015 volgens de Bijbel een ‘Shemitah’ jaar waarin het Lam niet wordt geslacht en rust krijgt, ieder zevende jaar. Dit wordt ook wel een ‘Sabbatical year’ genoemd. Sommige profetieën zeggen dat dit de jaren zijn waarop God terugslaat. Het Joodse volk heeft opdracht gekregen om op de laatste dag van het Lam jaar schulden kwijt te schelden. (Deuteronomium 15).
Dit gaat niet alleen over materiële, maar ook over immateriële schulden.
13 september 2015 was de laatste dag van dit Lam jaar. Op die dag was er een gedeeltelijke zonsverduistering, die samenviel met Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar.

Thema van deze ‘bloedrode’ Maansverduistering

images-1Veel mensen geloven dat de Tetrades verbonden zijn met belangrijke en (profetische) gebeurtenissen voor de mensheid. Maar de enige echte verlichting en redding is in je eigen hart te vinden. Er wordt nu van ons gevraagd om als broeders en zusters naast elkaar te gaan staan.
Door verbonden te ZIJN vanuit de diepste lagen in jezelf, brengen we het ego, het IK van het persoonlijk niveau naar nieuwe ‘goddelijke’ hoogten.
De goddelijke blauwdruk wordt gelegd voor de nieuwe mens, die polariteit ontstijgt.
Wij zijn als mens de verbinding tussen kosmos en aarde en ons lichaam is bedoeld als geleider van verbindingen.
Vanuit alle niveaus van verbinding worden nieuwe kosmische frequenties op een spontane manier vanuit openheid actief neergezet en geïntegreerd in het lichaam en de persoonlijkheid. Het gaat om verbinding met jezelf, de kosmos & aarde en zielsverbindingen met anderen.

Zons- en Maansverduistering

images-6Het is mogelijk om oude frequenties en blokkades in de onderste chakra’s op te lossen, door instroom van nieuwe hoog frequente kosmische energie. Deze frequenties zijn nog niet eerder geïntegreerd in de diepste fysieke lagen. Ook het ego (de persoonlijkheid) wordt dan naar harmonieuze frequenties gebracht en het lichaam krijgt nieuwe universele verbindingen te verwerken.
Als het verschil in frequentie van het lichaam (of delen van het lichaam) met de nieuwe instroom van energieën te groot is, kan dit nogal wat ongemak en pijn veroorzaken, omdat nieuwe frequenties het oude oplossen en integreren.
Dit is zo bij deze zons- en maansverduistering van september 2015, maar bij allebei de verduisteringen op een andere manier.
De zonsverduistering geeft de lichtpuls van de Bron en de maansverduistering legt de basis en verankert de energie in de stof.
Zon- en Maansverduisteringen zijn verankeringen in de tijd en de stof van kosmische imprints en zetten daarom de toon voor minimaal een half jaar. Het kan soms nodig zijn om je voedingspatroon aan te passen, om deze overgang makkelijker te maken voor het lichaam.

Deze Maansverduistering kan zeer diepe onbewuste angsten activeren en ook diepe trauma’s wakker maken. Strijd er niet tegen, maar zie je eigen angsten onder ogen. Alleen het voelen is mogelijk al genoeg om ze laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Op die manier kom je op eigen grond en handel je vanuit het weten wat je waard bent, in plaats vanuit woede en slachtofferschap. Dan sta je op eigen grond en in je kracht en is alles wat je doet veel effectiever.

Relaties

imgres-2Dezelfde processen zijn ook van toepassing op relaties. We worden geïnspireerd om verbindingen onder de loep te nemen en opnieuw te ijken. De zwarte Maan (instroom van kosmische energie) inspireert ons om vanaf 26 augustus 2015 tot 20 mei 2016 (kort ook nog vanaf 26 augustus 2016 tot 9 september 2016) verbindingen naar nieuwe hoogte te tillen. Het oude wordt afgebroken, zodat er nieuwe verbindingen kunnen ontstaan.
April 2014 tot half november 2015 stond de Noordelijke Maansknoop ook al in Weegschaal, dus dit thema was al aan de orde. Het verschil is dat wat niet verbonden is nu ook afbrokkelt in relaties en allerlei verbindingen, zodat het weer op een zuivere manier opgebouwd kan worden. Meer vanuit keuze en co-creatie, het uitstromen van talent en plezier. Ik besta, dus ik creëer. Een soort erkenning van de basis het leven.

Revolutie

images-7Op collectief niveau leven de meeste mensen op dit moment nog voornamelijk vanuit overleving. De horoscoop van de ‘bloedrode’ Maansverduistering laat zien dat ‘het volk’ vanuit deze overleving plotseling strijd kan gaan leveren en daarmee veranderingen in gang zet. Het gaat hier om waarden en geld van de ander, zoals banken, maar ook achterkamertjespolitiek en het plotseling actief omhoog halen van manipulaties en samenzweringen, het actief neerhalen van wat onzuiver is en zijn tijd heeft gehad.

Creëren van een nieuwe basis

images-4 Dat wat wil ontvouwen als je meestroomt is: Ik ben genoeg. Ik mag genieten van alle overvloed die het leven mij te bieden heeft, zonder dat ik aan voorwaarden hoef te voldoen. Alles wat ik nodig heb in het leven is er. Ik ben van waarde en talenten vloeien met gemak het leven in. Verbindingen en co-creaties komen als vanzelf tot stand, omdat je staat voor wat je waard bent en dit uitstraalt en neerzet in je leven. Dat wat je nodig hebt, zal als vanzelf op je pad komen.
Ook verbindingen met gelijkgestemden komen als vanzelf tot stand. De basis in jezelf is heel goed voelbaar en helder. Steeds vanuit die basis, vanuit je eigen frequentie maak je verbindingen met anderen. Diepe angsten kunnen uit onderbewuste lagen bewust worden. Ga er actief mee aan de slag. Alles wat je altijd hebt gewild ligt aan de andere kant van angst.
Financieel komt dan ook alles op je pad wat je nodig hebt. Je handelt effectief met anderen vóór iets, niet zoals vanuit overleving tegen iets. Je laat de ander ook in zijn of haar waarde en probeert de ander niet te veranderen, maar je blijft goed bij jezelf op je eigen grond en basis. Als iets niet goed voelt, geef je er geen energie aan en vandaar uit bouw je aan een nieuwe basis en nieuwe verbindingen in je leven. Ook al is er om je heen veel overleving, je innerlijke verbinding loodst je er doorheen.